Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
28-10-2021
18:00 - 22:00

Locatie
Eliëzer- en Obadjaschool

Categorieën


Samenvatting lezing:
Jezus gaf Zijn discipelen de opdracht: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19). De doop moet dan ook samengaan met onderwijs. Hier wordt niet gesproken over de doop van kinderen. Ook in Mark 16:6 en Hand. 2:38 wordt alleen gesproken over de doop van volwassenen.
Toch kennen wij de kinderdoop, is dit wel bijbels? In het latijn kan het woord doop ook vertaald worden als onderdompeling. Als we dus naar de etymologie van het woord dopen kijken, wordt er met de doop dus onderdompeling bedoeld. In onze kerken wordt de doop echter uitgevoerd middels besprenkeling.