Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
19-11-2020
19:30 - 22:00

Categorieën


Samenvatting lezing:
Haggaï, een bekende naam, is één van de kleine profeten. We weten dat hij leefde in de tijd van de wederopbouw na de ballingschap in Babel, maar wat was zijn boodschap? Beter gezegd: wat wil God ons leren uit dit Bijbelboek?
Toen het volk uit ballingschap terug was gekomen, begon het met de wederopbouw van de tempel. Door tegenslagen is het volk daarmee gestopt. En is begonnen met het bouwen van hun eigen huizen en het werk zoals het verbouwen op het land, zonder dat de tempel was afgebouwd. De Heere liet door middel van zijn profeten weten dat het volk verder moest gaan met de tempelbouw. Toen het volk hier niet naar luisterde, strafte de Heere met droogte en weinig resultaat op het werk van het volk. Het volk kwam tot een omkeer en ging verder met de bouw van het huis van God. In het tweede hoofdstuk waren er een aantal mensen bedroefd over de tweede tempel ten opzichte van de eerste. De Heere beloofde dat de herbouwde tempel heerlijker zou worden dan de eerste en dat Hij Zijn zegen over de nieuwe tempel wilde geven. Ook zou Hij het koningshuis van David herstellen.