Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
12-01-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorie├źn


Gevoelige woorden | gender

Genderideologie is het vlaggenschip van het liberalisme, dat in de huidige tijd de boventoon voert in de politieke constellaties van de westerse samenleving. We worden geacht van alles te tolereren en als we dat niet doen dan worden wij zelf, heel paradoxaal, niet getolereerd. De Nashvilleverklaring heeft daarom veel stof doen opwaaien, waarbij veelgehoorde uitspraken zijn dat het ouderwets, niet handig of onjuist is. Je seculiere medestudenten zullen hun oren niet geloven als je de inhoud van deze verklaring verdedigt.

Maar hoe kan dit zo gebeuren? In enkele tientallen jaren is de moraliteit totaal omgevormd. Samenhangend met de ontkerkelijking is de genderideologie verheven tot een bijna totalitair regime (Van der Tang, 2019). Maar los daarvan is er weinig bekend over de hele stroming van de genderideologie. En wat we weten beperkt zich veelal tot stereotypen.

Voor christenen bestaat een heel duidelijke leidraad als het gaat om genderzaken. Maar dan is het de vraag hoe we die anno 2020 het beste in de praktijk kunnen brengen. Met veroordelend en bestraffend reageren doen we de menselijke kant wellicht tekort. Zodoende ontstaat de uitdaging voor ons om in het publieke domein voor Gods eer en de door Hem ingestelde scheppingsorde uit te komen zonder daarmee hardvochtig onze naaste af te wijzen.

Het is goed om met elkaar eens na te denken over het geheel van genderideologie en onze houding daar tegenover om zo aan de hand van Gods Woord een positie in te nemen.

 

Vragen/stellingen
 1. Het karakter van de genderideologie
  • Hoe heeft de genderideologie zo kunnen opkomen en hoe houdt het zich in stand?
  • Wat heeft de kerk nagelaten om te doen en moet zij nu alsnog doen?
  • Is er ook in de geschiedenis al sprake geweest van dit soort problemen?
 2. De toepassing van het Woord op de genderideologie
  • Wat zegt het Woord over genderideologie?
  • Welke plichten hebben zowel de mensen die dit zelf ondervinden? En welke plichten hebben de mensen en kerken die om hen heen staan?