Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
18-01-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Stationsplein

Categorieën


De uitbreiding van Gods Koninkrijk | Evangelisatie in Nederland

Onderwerp

Evangeliseren: een blijde boodschap brengen. Enerzijds van wezenlijk belang, anderzijds een moeilijke opgave. Sommige mensen en kerkelijke gemeentes zijn er actiever mee bezig dan anderen. Het is niet eenvoudig om Gods boodschap aan anderen door te geven, helemaal als we zelf nog geen persoonlijk deelgenoot van het Koninkrijk zijn. Een belangrijke vraag die hierbij mee kan spelen is of een roeping nodig is om te evangeliseren.

In de Bijbel wordt het belang van evangelisatie beschreven, denk bijvoorbeeld aan Mattheüs 28:19: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb”. Bij dit alles gaat het om de komst van Gods Koninkrijk. Alleen in Woord en daad laat zich de boodschap van Christus vertolken. Het is belangrijk dat woorden en daden hierbij overeenkomen en dat een bedelaar de ander vertelt waar hij het Brood kan vinden.

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op wat nodig is om te evangeliseren en wordt het onderwerp toegepast op de dagelijkse praktijk. Een van de vragen die aan bod komt is bijvoorbeeld hoe wij zelf een evangeliserende rol kunnen innemen in ons dagelijkse leven. Tijdens evangeliserende gesprekken kan vaak tegen lastige onderwerpen worden aangelopen, zoals het lijden en de hel. Daarnaast zullen in deze lezing handvatten gegeven worden voor evangelisatiegesprekken waarin allerlei gevoelige thema’s langs kunnen komen.

Sprekersvragen

 1. De betekenis van evangeliseren
  • Wat houdt evangeliseren in?
  • Welke vaardigheden hebben evangelisten nodig om Gods boodschap te kunnen verkondigen in zo’n voluit atheïstisch land als Nederland?
 2. De dagelijkse praktijk van evangeliseren
  • Is het wel de moeite waard om in geseculariseerde landen (met christelijke wortels) te evangeliseren, of kunnen we beter evangeliseren in landen waar het Evangelie nog niet eerder is verspreid?
  • Hoe kunnen wij in het dagelijkse leven door middel van onze levenshouding evangeliseren?
  • Hoe ga je tijdens gesprekken om met ‘lastige’ onderwerpen die het gevolg zijn van onze zondeval, zoals het lijden en de hel?