Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
17-01-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Bovenzaal Gerbrandyweg

Categorieën


De stammen gaan op | Ingaan in het huis des Heeren

 

Onderwerp

Al eeuwenlang staat de zondag voor christenen in het teken van de kerkgang. Het samenkomen op Gods dag heeft oude papieren. Hierbij wordt al gewezen op de eerste christenen. Ook de Reformatie heeft hieraan niets veranderd. De enige periode waarin de kerkgang in belangrijke mate niet door kon gaan was de coronaperiode, die we recent hebben doorgemaakt. Groot was de blijdschap toen het “naar de kerk gaan” weer genormaliseerd kon worden. Hoewel dit gebruik dus eeuwenoud is, is de huidige praktijk wel een andere dan in de tijd van de Bijbel. 

Dit roept de vraag op wat in de Heilige Schrift concreet over het opgaan naar Gods huis geschreven staat. Daar hopen we in deze lening nader bij stil te staan. We gaan na wat de wetten van Mozes hierover zeiden en vervolgens wat de Heere Jezus Christus Zelf hierover sprak. Eventuele verschillen tussen de oud- en nieuwtestamentische periode komen hierbij aan de orde. In het meer toepassende gedeelte van de lezing denken we na over wat we hiervan precies kunnen leren en bezien we de gang naar Gods huis in de tijd van de vroege christenen. Tevens denken we na over de plaats van kerkgang op de rustdag.

 

 

Sprekersvragen

  1. Wat is er in de Bijbel over de sabbat of rustdag en het opgaan naar Gods huis geschreven? ?
    • Hoe schrijft de wet van Mozes over de sabbat en het ingaan in Gods huis (de tabernakel)? 
    • Hoe spreekt Christus Zelf over de sabbat en het tot de tempel gaan?  
  2. Wat kunnen we leren van wat de Bijbel ons zegt over het opgaan in Gods huis? ?
    • Wat was de toepassing van de eerste christenen?  
    • Wat was de toepassing van de eerste christenen?