Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
10-02-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Stationsplein

Categorieën


‘Man en vrouw in Gods Koninkrijk’ | De rolverdeling tussen mannen en vrouwen

Onderwerp

De veranderende verhoudingen tussen mannen en vrouwen is een onderwerp dat vandaag de dag voor veel commotie zorgt. Met name de traditionele rolverdeling is  veranderd. Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen en wat zijn de grote veranderingen die hebben plaats gevonden? Tijdens deze lezing willen we hier dieper op ingaan.

De Bijbel spreekt voornamelijk in het Nieuwe Testament over de rol van de vrouw. Vooral Paulus spreekt hierover in zijn brieven.  Zo schreef hij in zijn brief aan de Efeziërs dat de man boven de vrouw gesteld is (Éfeze 5:24): “Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles.” De vraag is echter hoe deze Bijbelteksten vertaald dienen te worden naar de praktijk.

Momenteel bekleden vrouwen in de meeste kerken geen ambt en nemen zij geen deel aan ledenvergaderingen. Deze gezagsverhoudingen worden vaak doorgetrokken naar politiek en andere gezagsvormen. Het is leerzaam om te onderzoeken hoe de Bijbel hierover spreekt.

Sprekersvragen

  1. De veranderende man-vrouw verhoudingen
    • Wat zijn de historische ontwikkelingen ten aanzien van de plaats van de vrouw in de samenleving en het huwelijk?
  2. De Bijbelse visie op de verhouding tussen man en vrouw
    • Wat zegt de Bijbel over de gezagsverhouding tussen man en vrouw?
    • Welke rollen/taken gebiedt én verbiedt de Bijbel voor man en vrouw?
    • Hoe kunnen mannen en vrouwen vandaag de dag op een Bijbelse manier uiting geven aan hun rol in de samenleving?