Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
22-04-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Op D.V. 22 april is de open avond van kring Ede, een uitgelezen kans om een kijkje te komen nemen bij onze vereniging! We hopen deze avond samen met Dr. L.D. van Klinken na te denken over het thema: worden als een kind – wat is de plaats van je geweten als gids op je levensreis? Hieronder volgt een introductie op het onderwerp.

De Dikke van Dale definieert het woord geweten kort maar krachtig als: ‘innerlijk besef van goed en kwaad’. Dit wijst erop dat het geweten iets is als een meetlat waarlangs je je gedrag kunt beoordelen. Maar wat ís geweten nu eigenlijk concreet? Hoe ontwikkelt het zich, en hoe kun je erop bouwen? Kun je er überhaupt een goede leidraad uit halen? 

In de afgelopen eeuwen is vanuit veel verschillende invalshoeken veel nagedacht over het geweten en de betekenis ervan. Want wie bepaalt eigenlijk wat goed en kwaad is? Of hoort het te zijn: ‘Wie’? In zijn boek De Heilige Oorlog laat John Bunyan de heer Geweten aan bod komen. Hij is stadssecretaris van Mensenziel en erg goed thuis in de wetten van Koning El-Schaddaï. Hij kan die wetten niet vergeten en zal de stad er steeds weer aan herinneren. Diabolus doet er ondertussen alles aan om Geweten het zwijgen op te leggen en zijn boodschap als dwaas aan te merken.  

Tegenwoordig lijkt het alsof velen niet meer het besef van geweten hebben zoals vroeger het geval was. Een algemeen Godsbesef is, in ieder geval in onze westerse cultuur, een ondergeschoven kindje, waaraan zo min mogelijk aandacht wordt besteed. Het idee dat er Iemand is voor Wie we verantwoording moeten afleggen over ons handelen, komt daarmee steeds meer op de achtergrond. Geweten wordt zo iets subjectiefs, iets van ieder mens individueel: datgene wat wijzelf ‘goed’ of ‘kwaad´ vinden kan verschillen per persoon. Is geweten zonder Godsbesef niet alleen maar een puur psychologisch construct dat alleen door opvoeding en ervaring gevormd wordt? In hoeverre past dit beeld bij het Bijbelse perspectief op geweten? En in hoeverre is het geweten dan geschikt als leidraad om naar te leven? 

Sprekersvragen
  1. Wat is geweten vanuit Bijbels perspectief, en hoe verhoudt dat zich tot de manier waarop wij er tegenwoordig mee omgaan? 
  2. Hoe is in de loop der eeuwen het gedachtegoed over ons geweten ontwikkeld? 
  3. De samenleving van tegenwoordig is heel anders dan die van vroeger tijden. Welke invloed heeft dit op de vorming van ons geweten en op opvoeding? 
  4. Hoe passend is het geweten als gids op onze levensweg? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Brochure gewetensvorming
  • Schreuder, A. (2011). Naar eer en geweten. Wat de Bijbel en de belijdenis zeggen over het geweten. Den Hertog.
  • Romeinen 2

Heb je opmerkingen of vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar naar .