Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
05-12-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Benedenzaal Huize Winterdijk

Categorieën


Informatie

In de klaagpsalmen worstelen dichters als David, Heman en Asaf met het feit dat God zwijgt, en dat Hij naar hun geroep niet wil horen . Kenmerkend  voor de God van Israël is immers dat Hij een levende God is, die niet dood is en niet zwijgt  zoals de afgoden van de heidenen.  Mozes verwoordt het in Deuteronomium 4:7 als volgt: “Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn, als de HEERE onze God, zo dikwijls wij Hem aanroepen?”

In onze tijd, waarin onafhankelijkheid en secularisatie het voortouw nemen, lijkt het alsof God zich steeds meer in stilte hult. Hij lijkt onze gebeden niet te horen. Hij lijkt niet te antwoorden op onze vragen. Of horen wij Gods spreken niet meer? In de Heilige Oorlog noemt Bunyan Vleselijke Gerustheid als oorzaak van de stilte tussen God en stad Mensziel. Een stilte die geen stilte bleef. Maar waarom niet? Wanneer we nadenken over Gods veelzeggende stilte moeten we eerst zoeken naar de oorzaak. Wat is de oorzaak van Gods stilte? En wanneer Gods wijze van spreken is veranderd, hoe moeten wij hiermee omgaan? Niet zonder reden wordt Gods stilte ‘veelzeggend’ genoemd. Zijn er niet heel veel lessen te leren uit het zwijgen van God?

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, dhr. L. Huisman, te behandelen:

Hoe is Gods spreken veranderd van vroeger tot nu?

  • Wat is de oorzaak van Gods stilte?
  • Hoe spreekt God door stilte?

Hoe moeten we omgaan met een zwijgende God?

  • Wat heeft het ons te zeggen wanneer God niet spreekt?
  • Mogen we op Gods Woord vertrouwen wanneer de God van het Woord Zich terugtrekt?

 

Voorbereidingsartikelen:

Vlot, T. (2022, 21 april). De Heilige Oorlog: Prins vertrekt. De Wachter Sions, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/5/zoekwoord/Gods+trekt+zich+terug/id/DeWachterSions_20220421_005_ART_S001_CID001

Pas, G. D. (1996, 21 februari). Leven in Babylon. Terdege, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/Hoe+is+Gods+spreken+veranderd+van+vroeger+tot+nu/id/tag:Terdege,19960221:newsml_0e7c7e58ea28b303c7dd0365d71ffaae