Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
20-01-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Dr. C. Steenblokschool

Categorieën


Tijdloze klanken onderweg – Ambrosius van Milaan

Op deze kringavond, die op D.V. 20 januari gehouden zal worden, hopen we samen na te denken over Ambrosius van Milaan. De avond zal gehouden worden in de Dr. C. Steenblokschool in Veenendaal. Heb je interesse of vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar naar .

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Deze avond reizen we terug in de tijd, naar een periode van meer dan zestien eeuwen geleden, wel aangeduid als de tijd van kerkvaders, ketters en concilies. De tijd waarin de kerkvader Ambrosius, zonder dat hij het wilde, bisschop van Milaan werd. Door zijn leer en leven is hij van grote invloed geweest op de kerk en haar leerbegrip. In de bewogen eerste eeuwen van onze kerkgeschiedenis speelde hij een belangrijke rol in de strijd tegen de arianen, die destijds op de sympathie van de keizer konden rekenen. Ambrosius is bij ons ook wel bekend door de rol die hij speelde in het leven van Augustinus. Aangetrokken door Ambrosius’ redenaarskunst en kenmerkende allegoriserende preekstijl, kwam Augustinus onder zijn gehoor terecht.  

Ook was Ambrosius de eerste in het Westen die hymnen dichtte die door de gemeente gezongen konden worden. Hij gebruikte het lied als uiting van het gemeenschappelijk gebed, een traditie die wij vandaag de dag in onze gemeenten nog steeds in ere houden. De hymnen werden door de kerkelijke gemeente gezongen tijdens de kerkdiensten, maar ook in hachelijke omstandigheden. We denken bijvoorbeeld aan de nacht waarin de keizerlijke macht de Basilica Portiana bezette, terwijl in het kerkgebouw Ambrosius samen met de gemeente hymnen en psalmen zong. Augustinus zegt hierover: “In die periode is men begonnen met het zingen van de hymnen en de psalmen zoals in het Oosten, om de mensen in die droevige situatie de moed erin te laten houden. Dat is sindsdien voortgezet tot vandaag toe, en veel, wel bijna al uw gemeenschappen hebben het overgenomen, ook in de rest van de wereld”. 

Wat was Ambrosius voor persoon? Zijn de invloeden die hij had op de vorming van de kerk nog steeds zichtbaar? En wat kunnen wij leren zijn werk en leven? 

Sprekersvragen

Dhr. G. Slootweg hoopt hier een inleiding over te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat kenmerkte de tijd waarin Ambrosius leefde en wat was zijn plaats daarin? 
  2. Wat hield het conflict tussen de Arianen en orthodoxen precies in, en welke rol speelde Ambrosius daarbij? 
  3. Hoe was de preekstijl van Ambrosius, en verschilt die van de gewoonten in onze kerken? 
  4. Welke invloed heeft Ambrosius gehad op de liturgie en vorming van de vroege kerk, wat merken wij daar vandaag in onze kerken nog van en wat heeft dit ons te zeggen? 

Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: