Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
18-01-2024
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


Het huwelijk | Een bloem uit het paradijs overgebleven

Op deze kringavond, die op D.V. 18 januari gehouden zal worden, zal student R. T. Michielse samen met ons stilstaan bij het huwelijk. Een thema dat in onze tijd onder druk staat, maar heel waardevol is! Hieronder volgt een introductie op dit onderwerp. Iedereen van harte welkom op deze avond!

Als een licht in de duisternis, zo is het huwelijk als een paradijsbloem overgebleven in het midden van een verdorven wereld waarin seksualiteit een duistere lading heeft gekregen. Juist op het gebied van seksualiteit zijn er zoveel verzoekingen en verleidingen. De duivel probeert al het mooie kapot te maken. Na de zondeval is ook het huwelijk met zonde bevlekt geworden. Maar hoe kan het huwelijk nu nog steeds een licht in de duisternis zijn?  

Jongeren zijn op weg naar de volwassenheid. Juist in of na je studententijd gaan relaties mogelijk een rol spelen. Bij jezelf of bij vrienden. Hoe moet je daar juist mee omgaan? Wat is een goede voorbereiding op het huwelijk? Wat als de ander in een ander kerkverband zit? Er zijn veel vragen omtrent dit onderwerp.  

Sprekersvragen

Stud. R. T. Michielse hoopt hier een inleiding over te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Wat is er nog zichtbaar van de prachtige paradijsbloem die God geschapen heeft? 
  2. Geeft het huwelijk nog hoop?
  3. Wat is de basis voor een goede voorbereiding op het huwelijk? 
  4. Hoe kunnen we rein leven, binnen en buiten het huwelijk? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: