Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
21-01-2021
18:00 - 22:00

Categorieën


Uitwerking Lezing:

Het is bewezen dat een gedetineerde meer kans heeft om weer een misdaad te plegen na zijn re-integratie, dan iemand die nog nooit een misdaad heeft gepleegd. Ook is bekend dat hoe sneller een gedetineerde na zijn detentie weer werk krijgt, hoe kleiner de kans is dat hij weer terug zal vallen in zijn oude gewoontes. Daarom zijn er verschillende programma’s om dit mogelijk te maken, ook tijdens de gevangenschap. Maar hoe kijken wij aan tegen zo’n persoon?
Misschien heb je een keer iemand ontmoet waarvan je niet wist dat hij ooit in de gevangenis heeft gezeten en vond je het een aardig, spontaan persoon. Toen je zijn geschiedenis hoorde, ging je toen anders naar die persoon kijken? Dat is wel vaak wat er gebeurt.
Maar is het gezegde ‘eens een boef, altijd een boef’ waar? En als we ons oordeel eens vormen op basis van de Bijbel? Wat kunnen we daarin vinden? Er zijn meer teksten die over dit onderwerp iets zeggen, maar vooral Jezus’ omgang zoals in Markus 2: 14-17 beschreven sluit hierop aan. Hierin eet Jezus met tollenaren en zondaren in plaats van met Farizeeën en Schriftgeleerden.
Ook moeten we bedenken dat er niemand goed is en dat wij niet beter zijn dan de mensen die in de gevangenis zitten of gezeten hebben. De Bijbel laat ook nog iets weten over de andere kant, namelijk misdadigers moeten hun straf wel uitzitten. Denk aan de moordenaar die samen met Jezus was gekruisigd, hij werd bekeerd maar moest wel aan het kruis blijven hangen en de kruisdood sterven. Ook staat er in Efeze 4:28: ‘Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen.’