Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
13-02-2024
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal GGiN Stationsplein

Categorieën


Informatie

Het geloof verdedigen tegen aanklachten en beschuldigingen weerleggen is aan de orde in allerlei vakgebieden als wetenschap, geschiedenis en filosofie. Deze apologetiek komt van het Griekse woord apologia en betekent ‘verdediging’ of ‘verantwoording’. In 1 Petrus 3:15 wordt gesproken van de verantwoording: “en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.” In een moderne wereld die steeds meer gericht is op wetenschap, secularisme en pluralisme, is apologetiek een waardevol instrument om het geloof te onderbouwen en te verhelderen.

Mensen die vooraan stonden in de verantwoording en verdediging waren in de tweede eeuw duidelijk te zien tegenover het paganisme en het jodendom. In onze tijd worden mensen zoals Dietrich Bonhoeffer,  of recenter, Tim Keller   als belangrijke apologeten gezien. Door hun kennis en onderzoek in de christelijke traditie, historische argumenten, filosofische redenering, wetenschappelijke bevindingen en persoonlijke getuigenissen kunnen zij hun argumenten kracht bij zetten. Mede door de literatuur die zij geschreven hebben, geven ze handvaten aan de christen om het geloof te verdedigen en te verantwoorden. Wat kunnen wij van deze mensen en hun werk leren?

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, drs. J. van Mourik, te behandelen:

Wat is het nut van apologetiek?

  • Wat is de basis van apologetiek?
  • Hoe benaderen verschillende moderne apologeten hun vakgebied?

Hoe moeten wij ons met apologetiek bezighouden?

  • Is het mogelijk om ongelovigen uitsluitend met argumenten te overtuigen?
  • Hoe kunnen wij het best apologetiek gebruiken in ons dagelijks leven?

 

Voorbereidingsartikelen:

Grandia, J. J. (2003, 24 mei). Apologetiek sneeuwt onder: Gereformeerde gezindte moet zich meer richten op de wereld om haar heen. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20030524:newsml_99e1c84b63cf04d4ca39b71a5a6e154b

Kater, M. J. (2012, 21 december). De schatten van het geloof geëtaleerd. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20121221:newsml_4e4db9494bac7d724556dd0c33f966fa