Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
06-02-2020
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Gods grootheid

We hopen deze avond samen na te denken over: Efeze 3

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.
Deze Bijbelstudie gaat over Efeze 3. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 gaat er vooral over dat Paulus gezonden is als apostel der heidenen. Het tweede gedeelte bestaat uit een gebed. In het hoofdstuk worden veel inhoudsvolle zaken vermeld. Van onszelf begrijpen wij het niet. Paulus bidt of dat we een gedeelte hiervan mogen gaan begrijpen. Er is er Eén die het ons kan leren. “Want God de Heere geeft wijsheid, uit Zijn mond komt kennis en verstand.” (Spr 2:6).

Corinda Hazenboom hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij haar gesteld hebben:

 1. Het hoofdstuk begint met ‘Om deze oorzaak’. Waar verwijzen deze woorden naar? En hoe sluit dit hoofdstuk aan op de rest van de brief?
 2. Waarom beschrijft Paulus zich als ‘de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt’ (vers 1)?
 3. Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft en heeft al veel mogen doen voor God. Wat is zijn houding en wat zijn hierin de overeenkomsten en verschillen met andere personen in de Bijbel?
 4. Wat houdt de verborgenheid (vers 3,4,9) in? Ook in relatie met vers 18. Kijk hiervoor ook naar de verwijzingen.
 5. Wat houdt de taak in vers 10 voor de gemeente nu in?
 6. Vergelijk het gebed uit het tweede gedeelte van dit hoofdstuk met andere gebeden in de Bijbel. Wat valt op?
 7. In de Efeze brief staat vaak ‘in Christus’. Welke boodschap wil de schrijver hierin doorgeven?
 8. Wat heeft dit gedeelte ons te zeggen?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

 • Efeze 3
 • Bijbelverklaringen
 • Kanttekeningen