Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
04-02-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Het zal mij een zorg zijn

We hopen deze avond samen na te denken over Apatheïsme: Gebrek aan redelijkheid, motivatie en wil om te geloven

Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.
In 2000 wordt het apatheïsme beschreven in de literatuur. Het is geen geloof, maar een houding van desinteresse in het Godsbestaan. In 2016 schrijft Amerikaans predikant K.R. Beshears een veelzeggend artikel over apatheïsme. Beshears realiseert zich dat geestelijke onverschilligheid niet een tot individuen geïsoleerd fenomeen is. Nee, het doordringt een hele cultuur. Om de ernst te omschrijven, noemt Beshears drie nieuwe ‘goden’ van het Westen die samenkomen in een onheilige drievuldigheid genaamd ‘apatheïsme’. Welke herken jij? (1) Inratio: gebrek aan redelijkheid om te geloven, want “wetenschap en secularisatie geven toch al alles wat we nodig hebben”. (2) Incausam: gebrek aan motivatie om te geloven, want “daar moet iemand anders zich maar druk om maken”. (3) Involuntas: gebrek aan wil om te geloven, want “religie geeft veel te veel problemen”. Je ziet het: een gebrek aan… Dit is een overtreding van het eerste grote gebod: God liefhebben met heel het hart, heel de ziel, heel het verstand, alle kracht. Met deze mindset ziet men geen belang in de realiteit van God en de onmisbaarheid van Christus. Gestandaardiseerde strategieën om atheïsme en agnosticisme te bestrijden (voor zover wij, reformatorische studenten, die kennen), voldoen niet meer in de strijd tegen apatheïsme. Als het apatheïsten niet uitmaakt of God bestaat en werkt, wat hebben wij daarop te zeggen? En, in reflectie, hoe beïnvloedt desinteresse in God en godsdienst onze kerken? Pas eind 2019 wordt er ook in het Reformatorisch Dagblad over geschreven. The Baylor University constateert dat apatheïsme geen halt houdt bij de kerkmuren. En wat is eigenlijk míjn positie en opdracht in deze stille veldslag? Het zal de apatheïsten een zorg zijn.

Dhr. W. B. Kranendonk hoopt hierover een inleiding te houden, aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

 1. Waar en hoe is het begrip ‘apatheïsme’ ontstaan? Wat zegt de Bijbel al over de kenmerken ervan?
 2. Wat is er nu van te zien in Nederland en in de reformatorische gezindte?
 3. Hoe gedijt apatheïsme bij veranderingen in welvaart en tegenspoed?
 4. Hoe zullen wij zelf op deze ontwikkeling antwoorden?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

 • Jesaja 6, Mattheüs 22:1-14, Lukas 11:21, 22, Openbaring 3:14-22
 • Beshears, K.R. (2016). Apatheism: engaging the western pantheon of Spiritual indifference. Zie: bit.ly/apatheism
 • Beshears, K.R. (2019). Athens without a Statue to the Unknown God. Themelios, 44(3), 517-529. Zie: bit.ly/apatheism2
 • De Bruijn, S. (28-12-2019) Oudjaar voor apatheïsten. RD Opinie. Zie: https://www.rd.nl/1.1620520
 • Knevel, A. (11-2-2020). Column: boeit God nog? Katholiek Nieuwsblad. Zie: bit.ly/columnknevel
 • Kranendonk, W. (7-12-2019). Apatheïsten verder weg dan atheïsten. RD Opinie. Zie: https://www.rd.nl/1.1615916
 • Rauch, J. (2003). Let it be. The Altantic. Zie: bit.ly/rauchatlantic