Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
09-02-2024
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


Licht in duisternis | Avondmaal- voor wie?

Op deze kringavond, gepland op D.V.  9 februari 2024, hoopt Ds. M.T. Al-Chalabi een lezing geven over de het Heilig Avondmaal. De avond zal gehouden worden in het pand van Loohorst Landscaping in Ede en begint om 19.30. Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Het Heilig Avondmaal is een van de twee sacramenten die de gereformeerde gezindte toepast in de kerkdiensten. Dit sacrament is ingesteld door Jezus Zelf, naar wij weten zo’n tweeduizend jaar geleden. In de nacht voor Zijn dood heeft Hij dit ingesteld. Dit kunnen wij terugvinden in onder andere het 22e hoofdstuk van het Bijbelboek Lukas. Daar laat de Christus een gedeelte van de symboliek zien die er achter het Avondmaal zit: Hij vergelijkt het brood met Zijn Lichaam en de wijn met Zijn Bloed. Op de tafels in deze tijd staat meer dan alleen brood en wijn, bijvoorbeeld ook een schaal om geld te geven. Welke betekenis zit daar nu achter?  

Verderop in het hoofdstuk spreekt Jezus Zijn discipelen toe. Ze moeten het Avondmaal telkens opnieuw houden om aan Hem te gedenken. Misschien vraag je je af: zegt Christus hier dat iedereen zoiets mag doen? In vele kerken in Nederland gebeurt dat. Of mogen alleen bekeerde mensen aan het Avondmaal? En hoe weet je of je bekeerd bent?  

Verder kijkt iedereen naar het Heilig Avondmaal vanuit zijn eigen achtergrond. Wij kijken vanuit onze reformatorische traditie naar dit sacrament. Maar hoe wordt de viering van het Heilig Avondmaal in bijvoorbeeld Schotland vormgegeven? En hoe dacht men vroeger over het Heilig Avondmaal? 

Sprekersvragen
  1. Welke symboliek is er bij het Avondmaal? Wat is bijvoorbeeld de betekenis van de schaal (voor geld) bij het Avondmaal? 
  2. Hoe is er in de loop van de kerkgeschiedenis gedacht over het sacrament van het Heilig Avondmaal? 
  3. Welke verschillen zijn er in de viering van het Heilig Avondmaal tussen Schotland en Nederland? En wat kunnen wij daarvan leren?  
  4. Hoe kunnen wij weten of we aan het Avondmaal mogen gaan? En kan je als gemeentelid gewoon blijven zitten tijdens het Avondmaal, als toeschouwer?  
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: