Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
04-02-2022
19:30 - 22:00

Categorieën


De loop van het Woord | Zending – óók in de eenentwintigste eeuw 

Op deze kringavond, gepland op D.V.  3 februari 2022, hoopt dhr. J.G. Lindhoud een lezing geven. Lindhoud hoopt als zendingswerker uitgezonden te worden naar Zuid-Afrika en is bereid gevonden om met ons na te denken over het onderwerp: ‘zending – óók in de eenentwintigste eeuw’. De avond zal gehouden worden in de kantine van Vaarkamp B.V. in Ede, en in de dr. Steenblokschool in Veenendaal. Vul hier het aanmeldformulier in als je aanwezig wil zijn!

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

Waar denk jij aan bij het woord zending? Een blanke man omringd door beschilderde indianen die aandachtig naar hem luisteren? Of het collectebusje dat maandagmorgen op veel basisscholen langskomt? Voor veel mensen heeft zending een wat stoffig imago: iets wat nog wel gebeurt, maar niet echt meer van deze tijd is. De boodschap van het Evangelie is echter niet veranderd. Ook de zendingsopdracht van de Heere Jezus is onverminderd van kracht. “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.” (Matth. 28:19).

De omstandigheden waarin de eerste zendelingen opereerden, waren echter heel anders dan de tijd waarin wij nu leven. Zo veranderde de plaats van de westerse kerk ten opzichte van de rest van de wereld. Zending is niet langer eenrichtingsverkeer van ‘the West to the rest’, maar een beweging die meerdere richtingen kent. In de huidige ontwikkelingen verschuift het zwaartepunt van het christendom van west naar zuid. Dit duidt niet op het irrelevant worden van het westerse christendom, maar wel op de toenemende universaliteit van het christendom op zichzelf. Het kent niet langer één centrum, maar diverse centra, waarvan ook vele in de derde wereld liggen.

Daarbij maakte de globalisering de wereld in rap tempo tot een dorp en veranderde ook de mogelijkheden en beperkingen van zending. Marten Visser, directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, ziet bijvoorbeeld in het internet een middel om de boodschap van het Evangelie te doen klinken onder volken die hiermee nog niet bereikt zijn. Deze ‘vergeten volken’ vormen een groot deel van de naar schatting 3,2 miljard mensen tot wie Gods Woord nog niet is doorgedrongen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om landen als India, Pakistan, Bangladesh en Iran, waar voornamelijk moslims, hindoes en boeddhisten wonen en zending vaak verboden is. Deze landen hebben doorgaans geen warme betrekkingen met het westen, bekijken Europeanen met argwaan, maken het lastig om visums te verkrijgen en houden hen goed in de gaten.

Op welke manier vragen deze omstandigheden om een andere benadering voor het bedrijven van zending? Hoe bereiken we onbereikte volken in deze moderne wereld? Is de kerk in Nederland nog voldoende op zending betrokken? En, beseffen wij zelf dat we met alle wereldbewoners op weg zijn naar de eeuwigheid?

Sprekersvragen
  1. Hoe is het bedrijven van zending de afgelopen eeuw veranderd?
  2. Wat is de toekomst van de zending? Wat zijn momenteel de belangrijkste groepen ‘onbereikten’ en wat is de rol van moderne communicatiemiddelen in deze context?
  3. Wat is onze plaats als christenen in Nederland als het gaat om de zendingsopdracht en ons zendingsbewustzijn?
  4. Hoe moeten we zending zien in het licht van de eindtijd?
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Kommers, J. (2019). Artios-reeks – En zij volgen het lichtend spoor. Heerenveen, Nederland: uitgeverij Groen. 
  • Visser, E. (2019, 3 oktober). Een zaak van het hart. De Waarheidsvriend. 
  • Hoekman-Van Stuijvenberg, E. (2013, 19 september). Nooit het Evangelie gehoord. Reformatorisch Dagblad.
  • Matth. 28:19 
  • Psalm 67 
  • Hand. 2

Heb je opmerkingen of vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar naar ede@solidamentum.nl!