Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
24-02-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Gelukkig leven |Wat is het christelijk perspectief op de deugdenethiek?

Op deze kringavond, gepland op D.V.  24 februari 2023, hoopt dhr. G. Slootweg een lezing geven over de deugdethiek. De avond zal gehouden worden in de Paasbergschool in Ede en begint om 19.30.

Hieronder wordt een introductie op het onderwerp gegeven.

‘Hoe word ik gelukkig?’ Het is een wezenlijke vraag voor alle mensen. Het antwoord hierop bepaald welke keuzes je maakt in je leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen al over deze vraag nadenken zolang als de wereld bestaat en daar naar eigen inzicht invulling aan gegeven. Zo dachten ook Griekse filosofen na over de vraag ‘Hoe wordt ik gelukkig’. Zij kwamen tot de conclusie dat geluk verkregen kon worden uit het ontwikkelen van deugden. Binnen de deugden onderscheiden zij vier kardinale deugden: Prudentia (voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid), Lustitia (Rechtvaardigheid), Fortitudo (Moed) en Temperantia (gematigdheid). Deze deugden werden door de filosofen hoog gewaardeerd en konden alleen door de rede beoefend worden. Alleen het beoefenen en proberen na te streven van deze deugden kon ervoor zorgen dat mensen werkelijk gelukkig zouden worden.  

In onze tijd zien we eveneens de vraag naar geluk. Deze vraag naar geluk wordt op verschillende manieren beantwoord. Gewend aan het kopen van spullen, kopen we steeds meer. Bevredigt dit ons niet, dan zijn er weer andere zaken waarin wij ons gelukkig voelen. Yoga en spiritualiteit zijn hoogst actueel en staan symbool voor het vinden van geluk. Het is vooral belangrijk wat ik voel en fijn vind, of dat nu goed is of niet. Echter, redelijke argumenten moeten wijken voor wat ik voel en denk. Daarmee heeft het gevoel de plaats van de rede overgenomen. De vraag komt dan ook op: Kunnen wij als christenen gebruik maken van de deugdethiek? En zo ja, hoe? 

Sprekersvragen
  1. Wat is de deugdenethiek precies? 
  2. Hoe keken kerkvaders aan tegen de deugdenethiek? 
  3. Hoe verhoudt het christelijk geloof zich nu met deugdenethiek? 
  4. Welke invloed heeft de deugdenethiek in onze samenleving?  
  5. Wat kunnen wij leren van de deugdenethiek in onze tijd? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen: