Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
30-03-2023
18:00 - 22:00

Locatie
Eben-Haëzerschool

Categorieën


Tijdens deze interkringavond hoopt ouderling Van Haaften met ons na te denken over het onderwerp “wat is een waar geloof”
“En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof” 

Een korte uitwerking van het onderwerp:
“Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van den levenden God, maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, op dat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde” (Hebreeën 3: 7b en 12).

De verleiding der zonde. In een wereld die zich steeds verder van God afkeert, neemt de verleiding der zonde toe. Inperking van de vrijheid van onderwijs, genderideologie.. Maar nog dichterbij weet de duivel ook voor welke verleiding jij gevoelig bent. Het is niet makkelijk om standvastig te zijn. De Hebreeën leefden ook in een tijd met veel verleidingen. Zij waren standvastig geweest en hadden al veel verdragen om de belijdenis van de waarheid. Paulus roept hun op om dat vol te houden en met lijdzaamheid te hopen op Gods belofte van Zijn komst en het loon dat Hij hen uit genade zal geven. Dat zal na nog een korte tijd, zeker komen. Maar, zo zegt Paulus, “de rechtvaardige zal uit het geloof leven”.

Maar wat betekent dat, leven uit het geloof? Wat is eigenlijk geloven en waar herken je een oprecht geloof aan? En hoe kun je zelf deel krijgen aan dat geloof?

Tijdens deze avond mogen we gebruik maken van de Eben-Haëzerschool in Elspeet.

Je kunt je al wel voor deze avond opgeven, namelijk via deze link.