Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
23-03-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


Verlangen naar het Woord? | De mens als verlangend wezen

In 2017 schreef Herman Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen, het boek ‘Slag om het hart’. In dat boek beschrijft hij onze menselijke verlangens en hoe dat kan leiden tot (persoonlijke) secularisatie.

De mens is een verlangend wezen. Er is constant een strijd tussen het slechte wat we willen, en het goede wat we moeten doen. Niet de wil, het denken, het voelen of het handelen is voor de mens het meest kenmerkend, maar de economie van het hart – de complexe mix van verlangens die een mensenleven sturing geeft.

Verlangens zijn bij uitstek vatbaar voor manipulatie. Ze worden aangepraat, gevoed en beïnvloed. Ook al zijn mensen zich hier niet of bijna niet van bewust.

Daarnaast seculariseren verlangens als ze in de ban komen van status, welvaart of geluk. Verlangen naar God komt dan, bijna ongemerkt, op de laatste plaats. Secularisatie beperkt zich dus niet tot kerkverlating, maar secularisatie begint in het hart.

Hierbij komt ook het gevaar van consumentisme om de hoek kijken. Zowel in materiële (het vergaren van geld en goed) als in immateriële zin (de gedachte dat het merk ‘ik’ op de markt van het leven gepromoot moet worden). Terecht wordt consumentisme in deze brede zin door velen beschouwd als een van de krachtigste religies van onze tijd.

Wij worden als mensen heen en weer geslingerd tussen uiteenlopende verlangens. Onze leefstijl vloeit voort uit onze verlangens. Daarom is het van groot belang waar ons verlangen naar uit gaat. En met onze tijdsbesteding kunnen wij onze verlangens (goed of kwaad) voeden. Deze lezing hopen we stil te staan bij verlangens, secularisatie en consumentisme.

 

Vragen/stellingen
 1. Het karakter van de mens
  • De mens is een verlangend wezen, hoe komt dit tot uiting?
  • Hoe vindt secularisatie in het hart van kerkgangers plaats?
  • Waarin kunnen wij bij onszelf consumentisme herkennen?
 2. De toepassing van het Woord op ons doen en laten
  • Hoe spreekt de Bijbel over persoonlijke secularisatie?
  • Hoe beïnvloeden onze verlangens onze tijdsbesteding en wat kunnen we doen om verkeerde verlangens te bestrijden?