Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
27-02-2024
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal GGiN Stationsplein

Categorieën


Informatie

Er is in de wereldgeschiedenis veel oorlog gevoerd. Deze oorlogen waren verschillend van aard: godsdienstig, politiek, economisch of soms met een ander motief. Sommige oorlogen hebben ons weinig gebracht, sommigen wat meer. Het is de vraag of oorlogen voorkomen kunnen worden in de toekomst en wat we van die vele oorlogen kunnen leren.

Vroeger werden oorlogen vaak man-tegen-man uitgevochten. Er werden grote legers en veel munitie gebruikt om de conflicten uit te vechten.  Vanwege technologische ontwikkelingen vinden er steeds grotere en complexere veranderingen plaats in de manier van oorlog voeren. Ook cyber speelt hierin een steeds grotere rol. Na de tweede Wereldoorlog was het duidelijk: dit wilde men nooit meer. Ter uitvoering van deze gedachte zijn er verschillende internationale organisaties opgericht, zoals de Raad van Europa en de NAVO. Zij kregen de opdracht om de wereldwijde veiligheid te waarborgen.

In deze lezing staan we stil bij de functie van de internationale organisaties en hun relatie tot moderne oorlogen. Daarnaast bezien we hun invloed op het wereldgebeuren en de effectiviteit van hun handelen. Solidariteit is cruciaal, in alle opzichten, maar leveren we daardoor niet te veel macht in voor relatieve veiligheid? Tenslotte wordt er een vergelijking gemaakt tussen het verloop en de gevolgen van cybercrime en fysieke oorlogsvoering.

 

Onderstaande vragen hopen we met de lector, Pieter Kalisvaart, te behandelen:

Wat houden de internationale organisaties (Raad van Europa en NAVO) in?

  • Wat zijn de voor- en nadelen van internationale samenwerking?
  • Hoever kan de inperking van onze macht en vrijheid gaan in ruil voor (relatieve) veiligheid?

Hoe is dit toepasbaar op cybercrime en fysiek oorlog voeren?

  • Wat zijn de kansen en bedreigingen van deze vormen van oorlog voeren voor de toekomst?
  • Hoe beïnvloeden internationale veiligheidsorganisaties de veiligheidssituatie: bieden ze ruimte voor oorlog of creëren ze garantie voor veiligheid?

 

Voorbereidingsartikelen:

Rouwendal, H.-J. (2021, 8 juli). De NAVO na 9/11: opnieuw en blijvend relevant. Zicht, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/4/zoekwoord/internationale+organisaties+navo/id/Zicht_20210708_085_ART_S001_CID001

Beens, P. (2021, 28 augustus). Volgende hack kan tot oorlog leiden. Reformatorisch Dagblad, https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/8/zoekwoord/cyber+oorlog/id/tag:RD.nl,20210828:newsml_pr17430141