Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
26-03-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Vaarkamp B.V.

Categorieën


Wat doet bloed?

We hopen deze avond samen na te denken over: Verzoening door bloed. Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp.

God is barmhartig, maar ook rechtvaardig. Het bloed van Zijn eigen Zoon moest vloeien als betaalmiddel tot verzoening. In het Oude Testament werden er bloedige offers gebracht die wezen naar het grote Offerlam. In onze tijd worden ook nog wel offers gebracht. In de oosterse cultuur vloeit er bijvoorbeeld geregeld bloed wanneer iemand de eer van de familie beschadigd heeft.
In onze westerse, individualistische cultuur is dit anders. Zo is men over het algemeen tegen de doodstraf. Als je aan iemand wilt uitleggen dat de Heere Jezus voor de zonden van zijn volk gestorven is, lijkt het soms wel alsof we een wrede God hebben. Ook het idee dat iemand voor anderen sterft is niet vanzelfsprekend. En hoe zit dit met ons? Staat de paasboodschap te ver van ons af door de cultuur waarin we leven?

Ds. H.J. Agteresch hoopt hierover een inleiding te houden aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Waarom moet er vaak bloed moet vloeien als betaalmiddel, en niet bijvoorbeeld hersenvocht?
  2. Hoe heeft het idee van verzoening door bloed zich door de eeuwen heen ontwikkeld onder de volkeren?
  3. Welke plek en welke betekenis heeft verzoening door bloed tegenwoordig in verschillende delen van de wereld?
  4. Welke plek en welke betekenis heeft verzoening door bloed tegenwoordig in Nederland?
  5. Hoe kunnen wij aan anderen uitleggen dat God zijn eigen Zoon liet sterven?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden: