Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
28-04-2023
19:30 - 22:00

Locatie
Paasbergschool

Categorieën


Ongelezen gebeden | De liturgie der christelijke gebeden

Opmerking: Deze avond stond eerst gepland op 14 april, maar gaat door omstandigheden niet door op die datum. Door verhindering van de spreker is er gezocht naar een vervangende spreker, ds. van Boven zal nu een lezing komen geven over dit thema.

Je bent het vast weleens tegengekomen achterin je psalmboek: de liturgie der christelijke gebeden. Wellicht heb je jezelf ook weleens de vraag gesteld met welk doel ze daar staan, want eigenlijk worden ze bijna niet gebruikt. Toch hebben ze wel een plaats gekregen naast alle formulieren. Wat is daarvan de reden? En wat is eigenlijk de inhoud van deze gebeden? We weten dat formuliergebeden wel gebruikt mogen worden, zolang ze niet het persoonlijke gebed vervangen. De Heere Jezus Zelf heeft ons immers ook het volmaakte gebed gegeven, om dat te bidden (Mattheüs 6). Wat maakt dan dat wij de liturgie der christelijke gebeden toch niet gebruiken? En wat kunnen wij vandaag de dag nog met deze gebeden? 

Vanwege de onbekendheid van de gebeden die zijn opgenomen in deze liturgie, is het goed om eens met elkaar stil te staan bij de inhoud, het doel en het gebruik van deze gebeden. Daarom zal deze avond een iets andere invulling hebben dan de meeste kringavonden. Na een korte inleiding van de spreker, hopen we in groepjes uiteen te gaan om met elkaar één of meerdere gebeden te bespreken en te onderzoeken. Vervolgens zullen we dit plenair bespreken. We hopen dat hierdoor de gebeden die in deze liturgie zijn opgenomen meer voor ons zullen gaan spreken en dat de rijke inhoud ons met Gods zegen tot nut kan zijn op onze levensweg. 

Sprekersvragen
  1. Door wie, wanneer en met welk doel is de liturgie der christelijke gebeden opgesteld? 
  2. Deze gebeden worden heel weinig (meer) gebruikt. Wat maakt dat ze toch achterin ons psalmboek staan? 
  3. Wat kunnen wij vandaag de dag met de liturgie der christelijke gebeden? 
Voorbereiding

We raden je aan om ter voorbereiding op de lezing de volgende bronnen door te nemen:

  • Hovius, J. (1954, 9 juli). Toelichting op de kerkorde CXLIX, Reformatorisch Dagblad. 
  • De Bruin, P.M.J. (1925, 6 maart). ‘Onze Kerkregeering’, Reformatorisch Dagblad. 
  • Bartlema, R. (1958, 4 september). ‘Van het kerkeraadsgebed’, Reformatorisch Dagblad. 
  • Kater, Ds. G. (2019, 29 augustus). Het gebed voor kranke en aangevochten mensen (1)’, Reformatorisch Dagblad.