Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
08-04-2021
19:30 - 22:00

Categorieën


Door U, door U alleen?

We hopen deze avond samen na te denken over: Verkiezing en verantwoordelijkheid. Hieronder volgt een korte introductie op het onderwerp:

Het is een veelgehoorde vraag: Hoe kan het zijn dat in dezelfde Bijbel staat dat ‘het niet is desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods’ (Rom. 9:16) en ‘strijdt om in te gaan door de enge poort’ (Luk. 13:24)? Hoe kan het zijn dat in dezelfde Dordtse Leerregels staat dat ‘de oorzaak van de genadige verkiezing eniglijk is het welbehagen Gods’ (DL I, 10) en ‘doch dat velen zich niet bekeren, noch in Christus geloven zulks geschiedt door hun eigen schuld’ (DL, II, 6)? Hoe moeten we de uitverkiezing zien in relatie tot onze verantwoordelijkheid? Hoe voorkomen we dat het leerstuk van de uitverkiezing als een muur gaat werken, terwijl de verkiezing juist een deur opent tot God? Hoe voorkomen we aan de andere kant dat we onze eigen verantwoordelijkheid zo gaan benadrukken dat er voor Gods soevereine genade eigenlijk geen ruimte meer is?

Dhr. D. Rosbergen, ouderling in de Gereformeerde Gemeenten te Alblasserdam, hoopt hierover een lezing te geven aan de hand van de volgende vragen die wij hem gesteld hebben:

  1. Hoe wordt in de Bijbel gesproken over de uitverkiezing?
  2. Hoe wordt in de Bijbel gesproken over onze verantwoordelijkheid?
  3. Wat is er vanuit de kerkgeschiedenis te leren over de verhouding tussen verkiezing en verantwoordelijkheid?
  4. Hoe moeten wij in ons leven omgaan met het leerstuk van de uitverkiezing?
  5. Waarin bestaat onze verantwoordelijkheid?

De volgende bronnen kan je gebruiken om je voor te bereiden:

  • Dordtse Leerregels
  • Ds. C. den Boer, Om ’t eeuwig welbehagen (Utrecht: De Banier, 1980).
  • D. Rosbergen, Leerstuk of stuk leer? (Albasserdam: Om Sions Wil, 2015)
  • C. van Rijswijk, “Luisteren naar Dordt” (26 artikelen) in: De Wachter Sions, 1 maart 1990-2 juli 1992.