Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
18-04-2024
19:30 - 22:00

Locatie
LooHorst Landscaping B.V.

Categorieën


Duisternis vóór het Licht | De komst van de antichrist

Op deze avond, D.V. 18 april, zal dhr. J. W. J. Treur MA een inleiding houden over de komst van de antichrist. Let op: deze datum is anders dan eerder op deze pagina vermeld stond! Van harte welkom! Hieronder kun je een uitwerking over dit onderwerp lezen om je voor te bereiden.

De antichrist: Een onderwerp waar al eeuwenlang over gespeculeerd wordt. Ook worden mensen aangewezen en het al met al een groot mysterie blijft. We zijn in een tijd beland, waarin er vele tekenen gebeuren. Maar zijn dit allemaal tekenen van de wederkomst? Of is die nog niet aanstaande?  

In de christelijke eschatologie (leer der laatste dingen) is de antichrist de tegenmacht van Jezus Christus. In het nieuwe testament wordt de antichrist een aantal keer genoemd in de brieven van Johannes. Echter is voor velen in deze wereld, ja, ook voor christenen, het haast ondenkbaar dat God de duivel zal toestaan om nog voor een laatste maal zo’n grote slag te slaan. Uit wat wij weten, zal God op dat moment de duivel toestaan om een valse Messias voort te brengen, die de gehele wereld zal aanbidden. Maar, nu wij tot op een zekere hoogte kennis hebben van deze zaken, kunnen we ons dan niet voorbereiden op de komst van de antichrist? En wie deze persoon zal zijn? Of is het eigenlijk wel een persoon?  

Sprekersvragen

  1. Wat kunnen we vanuit de Bijbel weten over de antichrist? 
  2. In hoeverre is, naarmate de geschiedenis zich vorderde, het beeld over de antichrist onder christenen veranderd? 
  3. Wordt er in andere godsdiensten (islam, hindoeïsme) ook over een soortgelijk iets als een antichrist gesproken? 
  4. In hoeverre is het Bijbels om aan de hand van symboliek, zoals het getal 666, uitspraken te doen over wie de antichrist zou zijn? 
  5. Waarom is het belangrijk om te weten wie de antichrist is? 
  6. Hoe kunnen wij ons wapenen tegen de antichrist of antichristelijke machten? 

Voorbereiding

  • Openbaring 13; 1 Joh. 2 : 18-23; 1 Joh. 4 : 1-6
  • Wikipedia (2022). Antichrist. Wikipedia.
  • Van Reenen, M. (2020). De vijand rukt vast aan: Voorbereid op de komst van de antichrist (1ste editie). Erdee Media Groep – Uitgeverij De Banier.