Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
08-03-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Gerbrandyweg

Categorieën


De overheid onderdanig | Het Koninkrijk en aards bewind

Onderwerp

Wie staat er in het centrum van de huidige samenleving? Ik (en de overheid faciliteert dit), of de overheid, ofwel de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht? Op allerlei manieren beïnvloedt de overheid ons dagelijks leven en zijn we aan de overheid onderworpen. Zo houden we ons aan de regels die zijn opgesteld door de wetgever, moeten we luisteren naar de politie als uitvoerder van de wetgevende macht en kunnen we in aanraking komen met de rechterlijke macht door wetten te overtreden. Onze democratie functioneert dus door middel van een trias politica, de scheiding der machten. In hoeverre heeft wat de Bijbel zegt over de staat(svormen), relevantie voor ons en de overheid? Omgekeerd geldt de vraag: Wat is de relevantie van de overheid voor het christendom en voor het christelijk leven?

Tijdens allerlei geschiedkundige periodes stonden bevolkingsgroepen op tegen machthebbers, denk bijvoorbeeld aan de Glorious Revolution, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, of de Tachtigjarige Oorlog. Calvijn en Luther hadden beiden een duidelijk beeld van Romeinen 13, Openbaringen 13 en de verhouding tussen de overheid en haar onderdanen. Hoe kwamen ze tot hun visie en wat kunnen wij met deze denkbeelden? Deze lezing behandelt dergelijke vragen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan onze Bijbelse kijk op de overheid.

Sprekersvragen

  1. De verhouding tussen het christendom en de overheid.
    • In hoeverre dienen we onze overheid te steunen, mogen we in opstand komen? (Vergelijking Luther en Calvijn)
    • In hoeverre heeft wat de Bijbel zegt over de staat(svormen), relevantie voor ons en de overheid?
  2. De verhouding tussen het christendom en de politiek.
    • Welke rol dienen christenen te spelen in de politiek?
    • In hoeverre bemoeiden vooraanstaande Nederlandse christenen zich in het verleden met politiek?