Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
02-03-2021
19:30 - 22:00

Locatie
Benedenzaal Huize Winterdijk

Categorieën


Woorden tot God | Gebed en gebedsverhoring

In het welbekende hoofdstuk 6 uit Efeze worden er verschillende onderdelen genoemd van de wapenrusting Gods, die elke christen moet dragen om zijn vijanden te weerstaan. Opvallend is dat Paulus de behandeling van de geestelijke wapenrusting eindigt met een oproep tot gebed. Vers 18 gaat hier op in: ‘Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen.’ Paulus benadrukt hier dat het gebed onmisbaar is in de geestelijke strijd. De wapenrusting moet biddend worden aangetrokken, maar ook biddend gehanteerd worden.

Iemand die deze oproep van Paulus in de praktijk heeft gebracht was de Heere Jezus. Zijn strijd was altijd een biddende strijd. Tijdens zijn omwandelingen op aarde zonderde Hij zich vaak af om te bidden. In de eenzaamheid werd Hij dan gesterkt in de gemeenschap met Zijn Vader. Op deze manier arbeidde Hij, aanvaardde Hij Zijn lijden en hing Hij aan het kruis. In Openbaringen 3 vers 14 wordt Christus op een opvallende manier beschreven: ‘Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods.’ Daarnaast heeft het woord ‘Amen’ in ons gebed een belangrijke plaats. Zondag 52 zegt over het woord ‘Amen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem begeer.’

Christus gebruikte het gebed als wapen, des te meer een reden voor ons om het gebed te gebruiken (als wapen in de geestelijke strijd). In deze lezing gaan wij verder nadenken over de nodiging van God tot gebed. Wij, als zondige mensen, mogen tot een heilige God naderen in het gebed. Filippenzen 4 vers 6 spreekt hierover: Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Hierbij betrekken we dat God vrij is om ons gebed wel of niet te verhoren (zekerheid van de verhoring). Ook hopen we in te gaan op de afsluiting van het gebed door middel van het woord ‘Amen’.

 

Vragen/stellingen
 1. Het karakter van het gebed
  • Hoe wordt in de Bijbel gesproken over gebed als wapen?
  • Hoe wordt in de Bijbel gesproken over gebedsverhoring?
  • Wat is de waarde van het woord ‘Amen’ in het gebed?
 2. De toepassing van het gebed
  • Hoe moeten wij tot God bidden?
  • Wanneer kunnen we spreken van gebedsverhoring?