Inmiddels krijg je het idee dat iedereen wel gesetteld is. De sleur is er een beetje ingekomen. De stageperiodes zijn begonnen. Collegebanken worden klassiek versleten. De opdrachten- en tentamenstress laat van zich horen. Die maandelijkse soli-avond hoort er helemaal bij in de agenda. En iedereen wordt geacht wijsheid tot zich te nemen. Of dat medische, technische, taalkundige, financiele of andere (beroepsgerichte) wijsheden zijn, iedereen leert. Daarnaast nemen mensen ook op soli wijsheden tot zich. Achter de schermen. En deze blog geeft een kleine kijk op wat er achter de schermen zoal gebeurt en gebeurd is. Ik ga op twee dingen in, namelijk op de website en wat er qua bestuur de afgelopen tijd belangrijk was.

De website zoals die nu bestaat is vrij uniek tot stand gekomen. Rond de landelijke muziekavond hoorden we dat er een website gebouwd zou gaan worden en dat er mensen voor de WebCie gevraagd werden. Op de LMA hebben we het daar over gehad en daarna kropen we achter de computer om tot drie uur in de nacht achter het scherm te zitten, maar…

De website was daar!

Natuurlijk moest er nog een heleboel aan bijgeschaafd worden, qua layout, inhoud en organisatie, waarvoor veel overleg geweest is met de benodigde instanties. Hieronder vallen kringbesturen, het landelijk bestuur en onze oud-websitebeheerder. Natuurlijk zoeken we voor de WebCie in de toekomst ook nieuwe leden, dus als je interesse hebt, maak even een praatje!

De nieuwe website betekende voor de drie kringbesturen ook een omslag. Eén en ander veranderde qua data wijzigen op de website. Foto’s dienden opnieuw geüpload te worden.

Als bestuur van Gouda zijn we vooral bezig met het concretiseren van het beleid. Dat omvat de beleidspunten promotie, kringactiviteiten en studie. Bij het puntje promotie wordt vooral gedacht aan de stimulering van de open avond en de invoering van het pater-matersysteem. Bij kringactiviteiten wordt gedacht aan de verdere stimulering van de ALV, verbetering van de PR rond de goededoelenavond en professionalisering van de kringmuziekavond. Rond studie wordt het beleid vooral gecontinueerd, wat inhoudt dat we toe blijven zien op het studiekarakter van de kringen en investeren in achtergrondmateriaal voor de Dordtse-Leerregel-kring.

Zo is te zien dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de (digitale) toekomst van Solidamentum. En ja, dat wordt allemaal gedaan met leden die zich ontwikkelen, binnen Solidamentum. Alles, voor en door leden. Achter de schermen. Sleur? Hoezo?

Kees – lid WebCie en kring Gouda