Veel Solidamentum leden hebben iets gemeenschappelijks. Veel leden hadden namelijk op de middelbare school nooit het idee om op Solidamentum te gaan. Voor veel mensen is het een stap om naar Solidamentum te komen. Misschien voel je deze drempel zelf ook wel. Persoonlijk was deze drempel er voor mij wel. Ik hoop dat ik een begin kan maken met het wegnemen van deze drempel.

In je studie zal je veel vragen krijgen van mensen waarvan je ze niet direct verwacht. De mensen buiten de reformatorische wereld zijn scherp en hebben goede en kritische vragen. Solidamentum biedt een basis om op deze vragen het juiste antwoord te kunnen geven. Dat doen we zoals je op de site al hebt kunnen lezen door formele en informele activiteiten. Zo wordt er invulling gegeven aan onze pijlers vriendschap en bezinning. In de onderstaande alinea’s zal ik een aantal voorbeelden hiervan benoemen.

Een mooi verhaal hoorde ik tijdens een studiekring over de Dordtse Leerregels. Deze kring wordt gevolgd door nieuwe leden. Sommigen dachten dat het hier om ingewikkelde leerstellingen ging. Maar nadat we ons als kring erin hadden verdiept, kwam steeds sterker de overtuiging naar boven dat het ook heel leerzaam en heel praktisch is.

Ook kun je jezelf persoonlijk ontwikkelen binnen Solidamentum. Een bestuursjaar is een fantastische ervaring die goed staat op je CV. Ook kun je hiermee vaak vrije studiepunten op school verdienen en je hebt een streepje voor bij heel veel bedrijven. Verder leer je om activiteiten te organiseren en heb je kansen om jouw eigen ideeën samen met de leden in te voeren. Veel mensen denken dat het tijd kost, maar het kost geen tijd, want het levert zoveel positieve energie op.

Een andere pluspunt van Solidamentum is dat er dit jaar gestart is met masterclasses over studiegerichte onderwerpen. Zelf mag ik leiding geven aan de eerste masterclass economie. Hier bespreken we met studenten economie, fiscaal recht en bedrijfskunde uit het hele land thema’s als handelsverdragen, economische verschillen en kwantitatieve verruiming. Dit is een extra dimensie die Solidamentum biedt bovenop de al bestaande activiteiten.

Maar wat is de belangrijkste reden om op Solidamentum te gaan? Dat er nagedacht wordt over Gods Woord en Gods werk. Een goed voorbeeld hiervan was de openingslezing van Ds. Schot op Solidamentum Zwolle over de liefde van Christus. Dit deed hij aan de hand van Hooglied 8 vers 6 en 7. ‘’Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.’’ Dat is het allerbelangrijkste om te onthouden tijdens je studie, je leven en hopelijk ook voor je tijd op Solidamentum.

Maarten – lid kring Zwolle