Mijn telefoon bliepte. Een appje. Of ik mee zou willen doen met een commissie. En wel de Themacie. Oftewel, de commissie die het jaarthema met de onderwerpen bepaalt, voor het daaropvolgende kringjaar. Ik wilde dat wel. Handig voor volgend jaar, want dan moest ik als voorzitter deze commissie leiden. Nu kan ik het nog mooi leren zo dacht ik.

Allereerst werd er een app-groep aangemaakt. Onder de leden werd een enquête verspreid, met de vraag over welke thema’s er geschikt zouden kunnen zijn als onderwerp voor een kringavond. Deze resultaten werden meegenomen op onze eerste vergadering. We kozen ervoor om eerst een aantal onderwerpen uit te kiezen voor een kringavond. Op  basis daarvan wilde we een overkoepelend jaarthema gaan uitzoeken. Op de eerste vergadering wordt er uitleg gegeven over hoe we het aanpakken en in welk format het gezet moet worden. Na deze vergadering keren we naar huis om daar de pen op te pakken en bij een bepaald onderwerp een stuk te schrijven voor in de themabundel. De tweede vergadering volgde. Iedereen had een onderwerp uitgewerkt en er werd feedback op elkaars werk geleverd. De andere helft van de vergadering waren we bezig met ideeën van mogelijke onderwerpen, omzetten naar onderwerpen voor een kringavond. Er worden onderwerpen gecombineerd, bijgeschaafd en in de prullenbak gestopt. De commissie ging weer naar huis met huiswerk. De volgende vergadering leveren we feedback op de uitwerkingen van de onderwerpen en samen kozen we ons jaarthema. Er waren vele opties. Maar het thema wat het beste bij de onderwerpen paste, was “Hoe zullen wij dan leven?” naar aanleiding van Ezechiël 33 vers 10C. Vervolgens werd er een kringbundel gerealiseerd, en werden alle uitwerkingen voor het laatst gecheckt en definitief in de bundel gestopt. Er was goed werk geleverd, tot op heden zijn er geen fouten ontdekt!