Gethsemané
Jezus lijdt daar alleen
Zijn discip’len slapen
Het is duister

Gethsemané
Verraden, gevangen
Zijn discip’len vluchten
Het is duister

De Hoge Raad
Veroordeelt Hem ter dood
Petrus verloochent Hem
Het is duister

Voor Pilatus
Barabbas mag leven
Jezus moet aan het kruis
De dag breekt aan

Op Golgotha
Wordt Hij bespot, beschimpt
Roept Hij elk kruiswoord uit
Het is nog licht

Op Golgotha
Verdwijnt elk straaltje licht
Verstomt ieder gesprek
Het is duister

Op Golgotha
Is Jezus’ lijden klaar
Vader, het is volbracht
Het Licht dooft uit

In ‘t duist’re graf
Wordt Jezus neergelegd
De sabbat is nabij
Het wordt duister

In ‘t stille graf
Komt na de sabbatdag
‘n Engel, die ‘t graf opent
De dag breekt aan

Bij ‘t stille graf
Daar komen vrouwen aan
Om Jezus te zalven
Het zonlicht schijnt

Van ‘t koude graf
Gaan vrouwen weer terug
Jezus weg, ‘t graf is leeg
Het zonlicht schijnt

Jeruzalem
Vrouwen, discipelen
Zij zien dat Jezus leeft
Het zonlicht schijnt

In ‘t Vaderhuis
Zal ‘t zonlicht niet meer zijn
Want Jezus is het Licht
Voor eeuwig licht

Auteur: De Stille Stem