Solidamentum, misschien zegt die naam je wat, maar het kan ook zijn dat je er weinig vanaf weet. In deze blog wil ik een stukje schrijven over wat Solidamentum in het kort inhoud en wat het voor mij betekent.

Tweeënhalf jaar geleden ben ik begonnen met studeren. Kennissen vertelden mij over de studentenvereniging Solidamentum. Samen met mijn zus ben ik er een keer gaan kijken. Maar het bleef niet bij die ene keer. Omdat we tijdens deze avonden zo’n goede ervaring opgedaan hebben, zijn we samen lid geworden van de studentenvereniging.

Solidamentum is een leuke en gezellige studentenvereniging waarbij vriendschap en bezinning voorop staan. De vele verschillende avonden, activiteiten en het contact met andere studenten maken voor mij Solidamentum tot een waardevolle studentenvereniging. Je leert veel verschillende mensen kennen die dezelfde leeftijd hebben en dezelfde achtergrond hebben. Dit biedt een grote meerwaarde tijdens je studententijd, omdat de meeste studenten tijdens hun studie met studenten omgaan die een andere achtergrond hebben. Bij Solidamentum kun je met al je vragen terecht en je ervaringen delen. Dat vind ik zelf heel prettig.

Er zijn verschillende avonden en activiteiten bij Solidamentum. Als eerste de kringavonden die eens in de twee of drie weken plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt er een lezing gehouden over een bepaald onderwerp door een interne of externe spreker. Deze avonden vind ik heel leerzaam. Je wordt aan het nadenken gezet. Na de lezing worden er in kleine groepjes stellingen behandeld. Je kunt dan van mening wisselen en met elkaar verder nadenken over het onderwerp.
Daarnaast worden er, een paar keer op een jaar, informele avonden gehouden. Daar staat de vriendschap en gezelligheid centraal. Je leert op die manier mensen weer van een andere kant kennen, dat vind ik heel leuk.
Ook zijn er studiekringen die gehouden worden over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld een Bijbelboek, een boek van een oudvader of meer een maatschappelijk onderwerp. Deze studiekringen volg je met een klein groepje mensen. Per avond houden een of twee mensen een lezing. Daarna bespreek je met elkaar de lezingen en stellingen. Deze avonden zijn voor mij leerzaam omdat je met een klein, vertrouwd groepje nadenkt over een onderwerp. Je kunt dieper op onderwerpen ingaan, en goed van mening wisselen.

Ik ga altijd met veel plezier naar de kringavonden en activiteiten toe. Het is zeker aan te raden. Ik zou zeggen, kom gewoon een keer langs op een van de kringen.

Joanne – lid kring Ede