Welke taak hebben de engelen tegenwoordig nog op aarde? Vermindert het ontzag van het Woord door het gebruik van nieuwe vertalingen? Deze vragen behandelen we tijdens de studiekring Nederlandse Geloofsbelijdenis, een van de studiekringen van kring Gouda. De studiekring wordt gevolgd door alle eerstejaarsleden. De leidraad van de avonden is het boek ‘Zonder enige twijfel’ van dominee Moerkerken. In dit boek worden alle thema’s uit de Geloofsbelijdenis op een laagdrempelige, meditatieve manier beschreven. Het is voor ons een duidelijke gids in de bezinning op een van de Drie Formulieren van Enigheid.

 

Verloop van de avond

Om je een concreter beeld te geven van deze studiekring, geven we je een korte schets van de avonden. De Nederlandse Geloofsbelijdeniskring bestaat uit zeven avonden die elk beginnen met een opening door de studiekringleider. Daarna wordt er een lezing voorgelezen die voorbereid is door twee studiekringleden. Deze lezing gaat over een of meerdere thema’s die voorkomen in de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zo is er bijvoorbeeld een lezing geweest over de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Na de lezing is er een discussie over de vragen en stellingen die van tevoren zijn ingediend en betrekking hebben op de lezing van deze avond. Een grappig feitje tussendoor: meestal zijn de aanwezigen zó geïnteresseerd in een aantal vragen/stellingen dat er niet wordt toegekomen aan de behandeling van alle ingediende vragen en stellingen. Het doel van de discussie is om als christenstudenten meer van en met elkaar te leren over specifieke thema’s die relevant zijn in het christelijk geloof. De discussie wordt inhoudelijk geleid door de mentor van de studiekring; iemand die heel belezen is op het gebied van de studiekring. Soms zijn er vragen of stellingen waar we samen alsnog niet uitkomen. Deze worden doorgeschoven naar de laatste avond waar een externe, deskundige spreker komt om ons meer over dat specifieke onderwerp te vertellen.

 

Actualiteit van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Nu vraag je je misschien wel af: is het wel zo nuttig om een studiekring te volgen over dit belijdenisgeschrift? Wij denken van wel! Ten eerste is de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog actueel: er zijn nog steeds dwalingen die kunnen worden weerlegd vanuit deze belijdenis. Dat is iets wat je ook leert als je samen nadenkt over de belijdenis. Ten tweede kan deze studiekring een mooie (her)ontdekking zijn van dit geschrift dat, vergeleken met de Heidelbergse Catechismus, vaak wat wordt ondergesneeuwd. In deze kring wordt je op een laagdrempelige manier gestimuleerd om de geloofsbelijdenis door te nemen en te bestuderen. Kortom, deze studiekring is zeker het volgen waard!

 

Kom kijken!

Ook ervaren wat het is om met medestudenten een (Bijbel)boek of belijdenisgeschrift door te nemen?

Neem contact op met een van onze kringen (Ede, Gouda of Zwolle) en kom kijken bij een van onze studiekringavonden. Welkom!

 

Volg ons

Om alvast een impressie te krijgen van de vereniging en de verschillende kringen, zijn we te volgen op Facebook en Instagram. Kijk lekker rond!