Jannette Bremmer

Deze rubriek is bedoeld om ‘actieve’ leden voor te stellen.

Deze keer een berichtje vanuit de redactie. Voor velen niet direct zichtbaar, wel degelijk actief. Ik heb de eer de functie van coördinatrice boekrecensies te bekleden. Een mondvol, nietwaar? De eerlijkheid gebiedt me echter te schrijven dat het in werkelijkheid minder voorstelt dan het wel lijkt. Achter in Fundamenteel kun je een lijst vinden met boeken die gerecenseerd kunnen worden. Als je geïnteresseerd bent in een bepaald boek en je bent bereid er de inhoud van weer te geven in ons verenigingsorgaan, kun je contact opnemen met mij. Dan zal ik er voor zorgen dat het desbetreffende boek wordt aangevraagd bij de uitgever.

Nu zul je je afvragen: wie is die ‘ik’? Mijn naam is (nee, niet haas) Jannette Bremmer, tweedejaars rechtenstudente in Leiden en met plezier al enkele jaren lid van Solidamentum.

Arie van Housselt

Herfst 1996, een donkere vrijdagavond. Door de straten van Barneveld haast een verongelijkt kijkende puber zich naar huis. Zojuist heeft hij van het kringbestuur van Barneveld vernomen dat hij nog te jong is om lid te worden van Solidamentum.

Herfst 1999. Genoemd jongmens studeert natuur- en scheikunde in Utrecht. Daarnaast is hij actief voor Solidamentum als voorzitter van kring Barneveld en van het Landelijk Bestuur. Hij heeft volop de gelegenheid zijn “scha” in te halen…

Over wie gaat het? Zijn adres vindt u in de colofon, adviezen van hem staan elders in deze Fundamenteel en zijn naam vindt u hieronder. Een ieder krijgt van hem de hartelijke groeten.