Jan van Klinken

Lectori Salutem,

Een van de belangrijkste middelen, die van 4 kringen één Solidamentum maken, is Fundamenteel. Maar dat gaat niet vanzelf. Gelukkig hebben dit maal weer veel leden buiten de redactie en een externe scribent hun bijdrage geleverd voor deze Fundamenteel 8.2. Allen hiervoor hartelijk dank!

‘Op drift’ luidt het eerste artikel, geschreven door dr. R Bisschop. In zijn artikel bespreekt hij de recente wetsvoorstellen en de reactie van de gereformeerde gezindte daarop. Ondertekende heeft in een artikel willen bijdragen aan de bezinning op het gebruik van de techniek als ontwerper. Het boek ‘Er klopt niks van! Onthutsende onthullingen over de evolutietheoriewaarin de evolutietheorie behandeld wordt, is uitgebreid besproken in een artikel door Frans de Kok.

In een lange Mijns inziens geeft onze voorzitter aanzet tot de bezinning, die voor velen al begonnen is, over de plaats van de dogmatiek binnen Solidamentum. Dit laatste onderwerp is gedeeltelijk aanbod gekomen in het openingswoord op de najaarsvergadering. Ook is een verslag van de lezing van Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen, gehouden op de najaarsvergadering, te vinden.

Maar in dit nummer staat nog veel meer. Heinie Imminkhuizen verhaalt over haar stage bij de Stichting Amstelstad in de rubriek stage-impressie. De studie- impressie is dit maal gevuld door een radiodiagnostisch laborante in praktijk en opleiding. De indrukken van het reilen en zeilen van de kringen Barneveld en Rhenen zijn ook in dit nummer vast gelegd. Marjanne vult dit keer de rubriek ‘Gedachtegoed’. Aan de hand van twee tekeningen legt ze uit wat abstracte kunst inhoudt. Kortom genoeg stof tot nadenken.

Namens het bestuur en de redactie wens ik alle lezers van Fundamenteel, Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2000 toe.