Jos Jelier
Studentikoosjer: momenten uit het leven van de christenstudent. Woerden: Everread Uitgevers, 1998
ISBN 90-6694-223-1 ; 92 pag., : 18,05

32 studenten, 20 (paar) ouders, 10 verenigingen en 1 hoogleraar. Ziedaar de ingrediënten voor ‘Studentikoosjer’.

Typering

‘Studentikoosjer’ is een boek dat zich niet makkelijk laat typeren. Het bestaat uit een verzameling ‘korte, afwisselende stukjes waarin studenten en hun ouders hun ervaringen rechtstreeks vanuit de praktijk beschrijven. Het gaat over omgang met studenten en docenten, over je plaats als christen in het studentenwereldje, over de betekenis van het geloof, over tegenstand en standhouden, over meedoen en toch anders-zijn. Kortom, over studentikoosjer leven’ (tekst achterzijde boek).

Titel

Eerst iets over de titel. ‘Studentikoosjer’ is mijns inziens een samenvoeging van de woorden ‘student’ of ‘studentikoos’ en ‘koosjer’. Wat ‘student’ is, lijkt mij zeker voor de lezers van Fundamenteel duidelijk. ‘Koosjer’ is een term gebruikt voor voedsel dat in overeenstemming met joodse spijswetten is gebruikt. Nu wordt er in het boek zeer weinig over (aards) voedsel geschreven. Toch lijkt me de titel niet erg moeilijk te verklaren. Koosjer voedsel is afgezonderd voedsel, speciaal bereid voor een joodse maaltijd. Christenstudenten zijn koosjere studenten, afgezonderd of beter gezegd onderscheiden van andere studenten. Uiteraard niet letterlijk, maar figuurlijk (wel in de wereld, niet van de wereld, zoals vaak onder ons gezegd wordt).

Auteurs

‘Studentikoosjer’ heeft 53 auteurs. 53 mensen laten ons kennismaken met de wereld van de student en hoe deze beleefd wordt. Dit mondt uit in 53 persoonlijke bijdragen.

Ten eerste zijn er de studenten. Samen volgen ze 23 verschillende opleidingen/studies: van Pedagogiek en Bedrijfseconomie, via Docent Drama en Informatiedienstverlening & -management tot Industrieel Ontwerpen en Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Echter, de inhoudelijke kant van de opleiding/studie komt – op een enkele uitzondering na – niet aan bod. Veel meer gaat het over het student-zijn, met de rol die ‘het geloof ’ hierin speelt.

Vervolgens zijn er de ouders. Velen van hen hebben hun zoon/dochter (soms ‘met lede ogen en een gevoel van voorlopig niet meer nodig te zijn’ -pag. 42) het ouderlijk huis zien verlaten.

Tenslotte is er de schrijver van het voorwoord, prof. dr. ir. E. Schuurman (bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte [voor welke colleges ook een warm pleidooi] en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de RPF).

Inhoud

Het omschrijven van de inhoud van ‘Studentikoosjer’ is zeer lastig. Het is erg makkelijk om een paar citaten neer te zetten, maar vanwege de diversiteit van de bijdragen zou er, om het boek recht te doen – veel geciteerd moeten worden. Toch zet ik er enkele neer, het gevaar van uit-het-verband-rukken onderkennend.

(…) En de volgende ochtend wil ik naar de toneelschool. Maar alle audities zijn al geweest en dat kan ik dus wel vergeten. Dan komt er een vriend die me wijst op de dramadocent opleiding (…) Heerlijk. Het is de ‘wereld’, de zedengrens ligt duidelijk diep onder het niveau dat ik op mijn gereformeerde school gewend ben. Zal ik dit nu wel doen? (…) En ik doe het.

(…) Veel gemeenteleden waarschuwden me, het is een opleiding die ver van het christelijk geloof afstaat. En dat is waar, maar God laat Zijn kinderen niet los. (p. 11/12) [Ard Sonneveld, Docent Drama]

(…) Vooral in het begin van mijn studie heb ik me verbaasd over docenten die vol overtuiging hun mening stoelden op de evolutietheorie. Zo gaf professor Piet Vroon ooit een gastcollege waarin hij uitlegde dat de mensen geëvolueerd zijn uit dieren. Terwijl het grootste deel van de studenten aan zijn lippen hing, had ik nog het naïeve idee dat hij die onzin toch zelf niet geloofde? Ik denk dat dergelijke voorvallen me nog het meest bepaald hebben bij het verschil tussen wetenschap en geloof in de Here Jezus Christus. Voor mij is het zo dat het geloof in Hem mijn leven is, terwijl slechts een deel van mij zich bezighoudt met de wetenschap. (p. 34/35) [Annemarie de Graaf-Haalboom, Pedagogiek]

(…) Ik heb geen tatoeage op mijn voorhoofd waaraan je kunt zien dat ik christen ben. De meeste van mijn medestudenten weten het wel, maar het is niet het eerste waar ze aan denken bij mij. Omdat ik gevraagd werd om dit stukje te schrijven ben ik gaan denken en heb mij afgevraagd wat ‘normaal’ is. Ik ben een overtuigd christen, christelijk opgevoed, maar met een persoonlijk geloof. Ik heb zelf heel bewust voor een leven met God gekozen. (p. 38) [David de Haan, IDM]

(…) Voor welke studie je ook kiest: bedenk of je hierin je talenten die je hebt gekregen kunt ontwikkelen tot eer van God. Dat klinkt misschien algemeen: laat ik het dan dichterbij brengen. Brengt de genomen keus mij dichter bij God, kan het mijn relatie met Hem verstevigen? Beantwoord ik hiermee de liefde die Hij mij heeft laten zien? Die confrontatie staat voor mij bovenaan! (p. 41) [Astrid Zeilstra, MWD]

Waardering

‘Studentikoosjer’ is afwisselend, aldus de achterzijde van het boek. Tot op zekere hoogte kan ik hierin meekomen. Naast bijdragen uit de praktijk (‘Mijn dochter zoekt een kamer’ p. 14) zijn er ‘getuigenissen’ van de relatie tussen geloof en wetenschap/medestudent. De getuigenissen zijn in het boek sterker vertegenwoordigd dan praktijkverhalen. De strekking van deze getuigenissen: ik heb (bewust) voor God gekozen en daarom helpt Hij mij. Niet bepaald het gedachtegoed wat een lid van Solidamentum onderschrijft. Mede hierom lijkt aanschaf van het boek me niet noodzakelijk.

Lijst met te recenseren boeken

De redactie heeft de volgende boeken gevonden, die geschikt zijn voor een recensie in Fundamenteel. Wil je een van deze boeken recenseren, dan kun je je wenden tot de coördinatrice boekrecensies, Jannette  Bremmer.

Zij zal het betreffende boek, als het in aanmerking komt voor een bespreking in dit orgaan, voor je aanvragen bij de uitgever.

  • Spijker, dr. W. van ‘t, Bruin, dr. C.C. de, Florijn, drs. H., Moerkerken, ds. A.en Natzijl, H., De synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Houten: Den Hertog, 204 pagina’s
  • Dué, Andrea en Laboa, Juan Maria, Historische atlas van het Christendom, Nijkerk: Callenbach, 322 pagina’s
  • Ryle, J.C., De dag des Heeren (over het recht gebruik van de sabbat), Utrecht: De Banier
  • Langley, Myrthe, Wereldgodsdiensten, Kampen: Voorhoeve, 95 pagina’s
    Molenaar, ds. P., Het huwelijk, Utrecht: De Banier, 96 pagina’s
  • Bonar, A., Eens een vreemdeling (Uit het leven van ds. Robert Murray McCheyne), Utrecht: De Banier, 177 pagina’s