Dineke Folmer

In het brein van enkele personen uit bovengenoemde kring is het plan opgekomen, om een ‘nieuwe’ te laten proberen de sfeer tijdens de kringavonden te beschrijven. Op de vraag of een oudgediende daar niet beter toe in staat is, voert men argumenten aan als ‘nog niet vastgeroest’, ‘frisse kijk’ of iets in die richting. Alles goed en wel, maar de sfeer van iets te beschrijven, valt niet mee. Daarbij is het bovendien nog de bedoeling, dat er iets op papier wordt gezet, dat specifiek is voor Barneveld. Aangezien ik nog nooit op avonden van andere kringen geweest ben, kan ik niet vergelijken, maar ik denk, dat als ik iets schrijf over de informele avond, ik toch wel iets op papier zet, dat redelijk uniek is.

De informele avond werd op 22 oktober jl. gehouden in Ederveen, bij Aart thuis. Van de uitnodiging (die overigens op een originele manier in elkaar gezet was) wist je niet veel meer, dan dat er een groot groepsspel op het programma stond en dat je koffie en soep kon krijgen. Als je goed je best deed viel er ook nog een prijs te behalen. Wat het spel betreft, je werd geacht een paraplu en een zaklamp mee te brengen. Meer informatie zou op de avond komen. Allemaal erg geheimzinnig dus.

De bewuste avond brak aan. Op naar Ederveen, waar de ontvangst met koffie en thee ons wachtte. Wij waren vroeg, anderen wat later, maar hoe drukker het werd, hoe gezelliger. Sommigen begonnen over hun stage of werk, anderen over koffie die het eerste halfuur na het nuttigen slaapverwekkend zou zijn, weer anderen over weer wat anders.

Toen werd bekend gemaakt, wat we zouden gaan doen: levend ganzenbord. Je werd in groepjes verdeeld, moest een nummer draaien en dan op zoek gaan naar het kaartje met het desbetreffende nummer (o, vandaar al die wapperende kaartjes aan schuren en struiken). Achter op elk kaartje stond een opdracht, bijv. ‘Noem tien plaatsen uit Israël.’ Of ‘Noem acht supermarkten.’ Of ‘Ga met z’n allen in een kring staan en spring een voor een omhoog.’ Deze opdrachten moesten worden uitgevoerd bij de informele commissie (Rijanne, Erika en Aart), die in de garage zetelde. Wie het eerst bij de 64 was, had gewonnen. Bij de ‘springopdracht’ stootte overigens nog iemand zijn hoofd, wat voor enige sensatie zorgde. Er was een heel verschil te merken tussen de verschillende groepjes. Bij sommigen was het hollen-draven-vliegen (zij wonnen dus ook en mochten spekkies eten), anderen deden het wat rustiger aan (zij wonnen niets) en de langzaamste twee groepjes viel de eer van het opruimen te beurt. Na afloop kon de energie- voorraad weer aangevuld worden door soep, stokbrood en enkele ander versnaperingen.

Bovendien wachtte de aspirant-leden nog een verrassing: een gesprek met de aanwezige leden van het kringbestuur. Dit duurde vanwege de andere aanpak iets langer dan voorheen het geval was (een halfuur in plaats van twee minuten), zodat de leden die niet aan het gesprek deelnamen, ongeduldig werden. Tot slot werden er nog een aantal mededelingen gedaan en toen stapten de eersten op. Ziehier het verslag van de informele avond. Deze avond lag de nadruk wel heel sterk op het aspect ‘vriendschap’. Voor fronsende lezers: op andere avonden speelt ‘bezinning’ weer een belangrijke rol. Maar zowel bij de vriendschappelijke om- gang als bij de bezinning met elkaar, heerst over het algemeen een fijne, open sfeer. Wil je echter precies weten hoe het er in Barneveld aan toe gaat, dan raad ik je aan persoonlijk een keer langs te komen op een kringavond.

Ik wens jullie allemaal succes toe met studie en / of werk en misschien wel tot ziens!