Wilma de Visser & Dicky Prosman

Wij, twee meiden van kring Rhenen, kregen de afgelopen kringavond de opdracht om iets leuks te schrijven over onze kring. Dit kwam erg onverwacht, maar het gaat ons zeker lukken want we hebben een onwijs leuke kring

Dit jaar zijn we 3 september begonnen met een leuke introductie. Het was lekker warm, gunstig weer dus om het bos in te trekken. We kwamen bij elkaar in de school en maakten kennis met de nieuwe gezichten onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarna wandelden we op ons gemak het bos in, op zoek naar een geschikt veldje voor ons introspel. Nadat we ons moe gespeeld hadden, stortten we ons als hongerige wolven op de goudgeel gebakken pannenkoeken met als tegenwicht een gezond glaasje melk. Toen we het eten tot op de laatste kruimel verorberd hadden liepen we terug naar school. Hier werd ons d.m.v. een computer presentatie duidelijk gemaakt wat Solidamentum inhoudt. Daarna hield Lianne Haalboom een lezing over ‘Jouw mening in de maatschappij’. De avond werd afgesloten en hierna was er nog gelegenheid om samen te zingen.

Verder hebben we een aantal lezingen gehad over o.a. “Consumptiegedrag en het milieu” en “Techniek, zegen of vloek?”. Bij het discussiëren in kleine groepjes over de stellingen komen steeds veel meningen naar voren, maar daarnaast ontstaan er ook veel vragen. Deze vragen worden aan het eind van de avond in de grote groep geworpen, wat positief wordt ervaren.

De eerstvolgende avond hebben we 2 externe spreeksters, en wel mevrouw Bout en mevrouw Spaan. Zij zullen ons wat kennis bijbrengen over “Het leven van Matthew Henry”.

Om ons discussiëren wat bij te spijkeren was er in de herfstvakantie een workshop “Discussiëren” georganiseerd. We begonnen de avond met een gezellige maaltijd. Men kon kiezen tussen één bord hutspot of zuurkool. Sommigen wilden van allebei wat, dus maakten ze er een mix van (wat er overigens niet zo appetijtelijk uit zag).

Hiernaast hebben we ook nog een studiekring opgericht voor meer bezinning. Wij bestuderen hiervoor “De Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus á Brakel, een boek dat je anders niet snel zou pakken. We behandelen per avond een hoofdstuk en een daarop aansluitend onderwerp. De studiekringavonden worden steeds bij iemand thuis gehouden. We hebben inmiddels 2 gezamenlijke avonden achter de rug en er zullen er nog zeker 7 volgen. Omdat de groep echter te groot is, is deze opgesplitst in een dinsdaggroep en een vrijdaggroep.

Naast deze formele avonden houdt kring Rhenen, zoals jullie wel weten, ook van informele activiteiten. Daarom hadden we op 8 oktober een dropping gepland. Hierbij waren wij de moedige woudlopers die zich een weg moesten banen door een ondoordringbare rimboe vol beren, wolven, everzwijnen en dat zonder plattegrond, zoals ons werd meegedeeld in de uitnodiging. We werden met auto’s naar het hartje van ‘t Edese bos vervoerd en moesten van daaruit onze weg vinden naar huize Florijn.

Na een moeizame tocht aangekomen op de plaats van bestemming moesten we daar, tot overmaat van ramp, onze bemodderde en zweterige schoenen in de bijkeuken achterlaten om de huiskamer te mogen betreden. Terwijl de meesten probeerden bij te komen van de zware tocht vonden anderen het nodig om de spanning er nog een beetje in te houden en er werd een vermeende muis losgelaten. Na enige tijd bleek dit een onwaarheid. Verder moest ons kringbestuur nog iets regelen en omdat de bijkeuken als enig onbevolkt vertrek was overgebleven, hadden zij daar hun toevlucht gezocht tussen de zeer welriekende schoenen.
Jullie zullen begrijpen dat dit een geslaagde avond voor ons is geweest.

Zoals jullie hebben kunnen lezen is kring Rhenen een veelzijdige kring! We kunnen terugkijken op een aantal fijne avonden, zowel formeel als informeel. De sfeer is echt goed en daardoor staan we ook open voor elkaars problemen. Het zingen en de gesprekken aan het eind van de avonden zorgen voor gezelligheid en een goede onderlinge band.

Kom gerust eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom!