Marinus den Breejen

In deze rubriek nu geen verhaal over het geval wat normaal gesproken de twee helften van het bestuur scheidt (de bestuurstafel dus), maar over wat er de laatste tijd allemaal besproken en bedacht is om die tafel.

Een zaak die voortdurend goed in de gaten gehouden moet worden is het bezinnend gehalte van Solidamentum. Nu is het natuurlijk één om dat te signaleren, het is weer iets anders om er ook wat aan te doen. Eén van de mogelijkheden die we als bestuur zien is het opstarten van studiekringen. Inmiddels draaien er in kring Rhenen en in kring Gouda een studiekring, en is kring Barneveld bezig met de oprichting ervan. Om een studiekring te laten starten is er veel tijd nodig en gelukkig hebben we mensen gevonden die bereid zijn om hieraan mee te helpen. Bij deze hartelijk bedankt! Om de opgestarte kringen ook op een andere manier dan alleen met woorden te stimuleren, heeft het bestuur voorgesteld om per studiekring ƒ 50,- beschikbaar te stellen. De ledenvergadering vond dit ook nuttig, en aldus is besloten.

Een voorstel om de status van aspirant-lid formeel in te voeren is aangenomen door de vergadering. Hoe dat precies vorm gegeven zal gaan worden op de kringen, staat nog niet vast, omdat elk kringbestuur vrij is om het in te voeren op de manier de het beste past bij de kring. De ene kring is nu eenmaal anders dan de andere.

Op de voorjaarsvergadering is het idee geopperd om de overgang van aspirant-lid naar lid wat meer kracht bij te zetten door het overhandigen van “iets”. Dit iets kan dan een pen, bul, tas of wat dan ook zijn. Een creatief lid (heeft vast wat met haar opleiding te maken) heeft iets ontworpen wat door sommige mensen bul, door anderen certificaat, en weer door anderen een oorkonde genoemd kan worden. Wat de exacte benaming wordt is nog niet bekend (komt waarschijnlijk op de volgende bestuurstafel te liggen), maar ik zal het voorlopig maar bul noemen. Door de ledenvergadering is besloten om een bul te overhandigen bij de overgang van aspirant-lid naar lid, en wel conform het gepresenteerde ontwerp (de lay-out blijft hetzelfde, alleen de tekst kan nog veranderen).

Een van de zaken die minder leuk zijn om te noemen is het feit dat kring RDL op non-actief gesteld is bij gebrek aan nieuwe leden. Het landelijk bestuur is heel hard aan het nadenken hoe die kring een doorstart kan maken, eventueel met hulp van kring Gouda. Een ander PR-initiatief is het opstarten van een nieuwe kring in Ede, uiteraard met hulp van kring Rhenen.

Kringen gaan en kringen komen. Bestuursleden nemen afscheid en anderen nemen hun plaats in. Jongeren nemen de plaats in van ouderen. Straks, voor de een wat eerder en voor de ander wat later, zal ook jouw plaats leeg zijn. We hebben hier op aarde geen blijvende stad. Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we ons ten volle realiseren dat we vreemdelingen moeten zijn op deze aarde, en dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. En we hopen dat je die eeuwigheid niet in hoeft zonder het enige nodige.