Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
17-05-2022
19:30 - 22:00

Locatie
Kerkzaal Stationsplein

Categorieën


De voltooiing van Gods Koninkrijk | Zo weet dat het nabij is, voor de deur

Onderwerp

De Heere Jezus sprak veel over Zijn wederkomst. In het boek Openbaringen lezen we over veel gebeurtenissen die gepaard zullen gaan met de wederkomst van de Zoon van God. In dit Bijbelboek wordt onder andere gesproken over de grote verdrukking, de antichrist, de grote verleiding, het teken van het beest, de oorlog in Armageddon, gevolgd door de wederkomst op de Olijfberg. Ook wordt er gesproken over de formatie van een duizendjarig rijk, een korte loslating van satan, gevolgd door zijn definitieve ondergang en het laatste oordeel voor de witte troon. Hierna begint het eeuwige leven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde voor degenen die geloofd hebben in de Heere Jezus. Christus in alles in allen. Ten aanzien van de bovengenoemde gebeurtenissen bestaat veel verschil van interpretatie. Waar sommigen het boek voornamelijk letterlijk lezen, menen anderen dat veel zaken een symbolisch karakter hebben.

Tijdens deze lezing wordt een beeld geschetst over het einde der tijden. Hierdoor kunnen ongelovigen aangespoord worden om de dingen die boven zijn te zoeken. De aarde is namelijk vergankelijk. Voor Gods kinderen is de toekomst troostrijk. Zij mogen namelijk weten dat er op de verdrukking een eeuwige rust volgt. De ongelovigen en degenen die zich niet bekeerd hebben wacht de eeuwige nacht. Zal de schrik des Heeren hen bewegen tot het geloof?

Sprekersvragen

  1. Hoe zal de voleinding der eeuwen wezen?
    • Hoe zien deze tijden er uit?
    • Komt er een vrederijk dat duizend jaar duurt?
  2. Wat kan de christen praktisch met deze kennis?
    • Hoe kunnen we de ‘tekenen der tijden’ herkennen bij het kijken om ons heen/lezen van de krant?
    • Wat zijn handvatten voor christenen om staande de blijven? Wat hebben deze profetieën te zeggen voor ongelovigen?