Richting het einde van het schooljaar worden er op elke kring open avonden gehouden om potentiële leden alvast kennis te laten maken met de vereniging. Ook dit jaar zijn ze gelukkig goed bezocht, zowel online als fysiek. Martine is lid van kring Zwolle en biedt een inkijkje in hoe het er op zo’n open kringavond aan toegaat. Voor veel gezelligheid, een aansprekende lezing en levendige discussies, lees snel verder!

 

Een warm welkom

Er heerst een opgewekte sfeer op het moment dat ik binnenloop. En dat is vanavond om twee redenen. De eerste reden is dat het weer de eerste fysieke avond is die sinds een half jaar gehouden is en ten tweede omdat we vanavond een paar nieuwe gezichten op Soli Zwolle hopen te zien. En jawel, bij binnenkomst zie ik meteen vier nieuwe gezichten. Vier mensen die hun avond hebben vrijgemaakt om naar Kampen af te reizen voor een kijkje op kring Zwolle.

Wat me opvalt, is dat alle vier de mensen gezellig staan te kletsen met huidige leden van de kring. Ik hoop dat ze een warm welkom hebben en ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen. Staphorst blijkt voor twee van de belangstellenden de plaats van herkomst te zijn, een plaats waar verder nog geen ‘Soli Zwolle-leden’ vandaan komen. Maar de wereld blijkt klein te zijn en al snel zijn er verschillende linken en relaties tussen hen en de huidige leden gelegd.

‘Iedere gek heeft z’n gebrek’

Zelf ben ik wel heel benieuwd wat Nanda Brink, masterstudent psychologie en medewerker bij een jeugdzorginstelling, ons vanavond te vertellen heeft over het thema ‘Behandeling van psychische kwalen’. Her er der hoor ik meer mensen die graag meer willen weten over dit onderwerp. Nanda start haar lezing met het gezegde: ‘Iedere gek heeft z’n gebrek’, een gezegde waarvan ik geloof dat er een waarheid in zit. Maar toch geeft Nanda aan dat er wel degelijk verschil zit tussen de intensiteit en de heftigheid van deze gebreken. Ze noemt een voorbeeld: één van haar cliënten vertoont extreem gedrag. Het meisje presteert het om drie uur lang achter elkaar te gillen, onafgebroken op een heel, maar dan ook heel hoog volume. Waar komt dit vandaan, wat is de oorzaak van deze klachten en is er een oplossing of behandeling voor te vinden? Zo begint de zoektocht van professionals.

 

Een wereld na Genesis 3

Professionals bekijken en beoordelen iedere cliënt op basis van drie factoren: de biologische factor, de sociale factor en de emotionele factor. Een psychisch probleem kan zich specifiek voordoen op één van deze drie genoemde gebieden, maar vaak is er een wisselwerking en vermenging te zien van alle gebieden. Als we kijken naar de maatschappij om ons heen, dan kunnen we afvragen of verdriet er nog wel mag zijn. De moraal van onze tijd is happy zijn, gelukkig zijn en we moeten verder, altijd maar vooruit. Maar daarbij borrelt er meteen een vraag op: redden we het geluk wel, kunnen we het geluk altijd wel bereiken? We moeten altijd blijven beseffen dat we in een wereld leven na Genesis 3, een wereld na de zondeval, met pijn en verdriet. Dood en verdriet zijn voor ons realiteit geworden.

Hoe wordt er door christenen over psychische kwalen en de behandelingen daarvan gedacht? ‘We kunnen christenen als het gaat over deze dingen eigenlijk in drie stromen verdelen’, zo vertelt Nanda. ‘De eerste groep mensen zegt dat psychische vragen niet bestaan en dat er pastorale zorg nodig is die een antwoord zou kunnen geven op de vragen. De tweede groep zegt dat je het geloof los moet zien van de psychen, die moet je gescheiden houden. Bij de laatste groep staat het begrip ‘geloofscounseling’ centraal. Dit is de vermenging van geloof en psychologie.’

Goede discussies

Nanda gaf ons genoeg stof tot nadenken, het was dan ook geen opgave om de discussies in de groepjes op gang te brengen en te houden. Naar aanleiding van de groepsdiscussies bespraken we nog de vraag: ‘In hoeverre moeten we als christenen behandeld worden door een christelijke psycholoog?’. Hierover verschilden de meningen nogal, maar iedereen was het over één ding eens: er is er Eén waar wij altijd heen kunnen met onze vragen en moeilijkheden die het leven met zich mee kan brengen! En in biddend vertrouwen mogen we psychologen en maatschappelijk werkers om hulp vragen.

 

Maak het zelf eens mee!

Speciaal voor belangstellenden worden er eind augustus introductiedagen georganiseerd. Hier kun je meer informatie lezen en je aanmelden voor een van onderstaande introdagen.

Gouda: D.V. 25-08-2021

Zwolle: D.V. 26-08-2021

Ede: D.V. 27-08-2021

 

Blijf op de hoogte: