STRENGTHen yourself

“Contrary to what most of us believe, happiness does not simply happen to us. It’s something we make happen.” Het zijn de woorden van Mihaly Csikszentmihalyi, Amerikaans/Hongaars psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Chicago. Uit onderzoek bleek dat...