Dogmatiek op Solidamentum

Dit opiniestuk behandelt de manier waarop binnen Solidamentum met dogmatische onderwerpen zou moeten worden omgegaan. Dogmatiek hoort bij onze traditie en geschiedenis en hoort daardoor bij onze persoonlijke vorming. Op de vraag of dogmatische onderwerpen op Solidamentum behandeld moeten worden, worden een aantal voorwaarden en adviezen gegeven.