Op drift

In de huidige politieke wetsvoorstellen speelt de autonomie van de mens een steeds grotere rol. Dit autonome denken heeft geleid tot wetsvoorstellen over het homo-huwelijk, euthanasie en late abortus. Aan deze wetsvoorstellen kleven de nodige (ethische) bezwaren.

Technische ethiek

De nauwe band tussen wetenschap en techniek heeft een grote invloed op de huidige maatschappij. Deze moderne techniek kan echter ook misbruikt worden. Daarom is het belangrijk om grenzen te stellen aan de mogelijkheden die de techniek heeft. Een voorstel voor deze grenzen wordt in dit artikel besproken.